Slider

SDP BiH - Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Kandidat SDP BiH za člana predsjedništva BiH

Denis Bećirović će biti kandidat Socijaldemokratske partije BiH za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda na oktobarskim izborima.

Denis Besirovic_small1

Kandidati SDP BiH za Parlamentarnu skupštinu BiH

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je najviše zakonodavno tijelo Bosne i Hercegovine ustanovljeno Ustavom BiH. Sastoji se od dva doma: Doma naroda sa 15 delegata i Predstavničkog doma sa 42 predstavnika

1 Enes Eminić_small1

Kandidati SDP BiH za Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH

Predstavnički dom se sastoji od 98 poslanika, koji se biraju demokratskim putem na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, na teritoriji cijele Federacije, u skladu sa Ustavom Federacije i Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Mandat poslanika u Predstavničkom domu je četiri godine

1. Albin Muslic_mall

Kandidati SDP BiH zaSkupštinu Unsko sanskog kantona

Predstavnički dom se sastoji od 98 poslanika, koji se biraju demokratskim putem na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, na teritoriji cijele Federacije, u skladu sa Ustavom Federacije i Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Mandat poslanika u Predstavničkom domu je četiri godine

1. Muhidin Šertović_small