ZBORI 2020 \\ Predstavljamo kandidata : Emir Mujadžić – SDP

Emir je rođen 01. marta 1962. godine u Bihaću gdje je završio osnovnu i srednju školu, a nakon studija stekao zvanje mastera ekonomije na smjeru menadžmenta.

Tokom života nastojao je da ostvari svoje lične i poslovne sklonosti, te je u minulom vremenu ostvario sebe u privatnom poduzetništvu.

Danas je vlasnik privatnog preduzeća doo Maj Commerce u Bihaću u kojem je svoju egzistenciju osiguralo trideset uposlenika.

Uporedo sa poduzetništvom ostvario se i u prostoru društvenog aktivizma, u čemu se između ostalog, posebno može izdvojiti dobrovoljno davanje krvi.

Pored svega navedenog, Emir je aktivan i u pogledu afirmacije, ali i podrške sportu.

U proteklom vremenu, svoju naklonost i podršku sportu u svom gradu potvrdio je obavljajući dužnosti i obaveze člana Upravnog odbora, te predsjednika NK Jedinstvo u jednom dužem periodu. Tokom spomenutog angažmana, nesebično je podržavao sportska nastojanja bihaćkih nogometaša u organizacijskom i financijskom okviru, dijeleći s njima sve dobre i manje dobre strane u borbi za što bolju poziciju na tabeli