SDP BIHAĆ \\ NISMO I NEĆEMO PODRŽATI REBALANS BUDŽETA GRADA BIHAĆA

U vezi neprincipijelne trakavice, kojoj nažalost svjedočimo ovih dana, pri višekratnim bezuspješnim pokušajima usvajanja Rebalansa budžeta Grada Bihaća za 2020. godinu, u režiji aktualnog gradonačelnika Fazlića i njegovog koalicionog partnera SDA, obavještavamo građane da SDP Bihać nije i neće podržati ovakav neodgovoran odnos prema novcu naših građana, kao što nije podržao niti predizborni Budžet Grada Bihaća za 2020. godinu.
Aktualna dešavanja potvrđuju da se ovdje ne radi o borbi za javni interes građana, već o predizbornoj (zlo)upotrebi javnog novca u predizbornu promociju pojedinaca iz POMAKA i SDA. Gospodo, Budžetom grada raspolaže Gradonačelnik, ali u granicama kako mu je to utvrdilo Gradsko vijeće!
Ne možete gospodo iz Pomaka i SDA u doba korone i pada BDP od preko 10%, budžetske prihode planirati na istom nivou kao u usvojenom Budžetu, dok dosadašnja realizacija pokazuje pad budžetskih prihoda koji će se izvjesno i dalje nastaviti.  Obzirom na dinamiku ostvarenih prihoda za prvih 8 mjeseci, prihvatiti ovakav predložen rebalans Budžeta značilo bi svjesno zanemariti činjenicu da se plan prihoda neće ostvariti u iznosu od preko 6 miliona KM!
Ovako usvojena visina Budžeta daje samo prostora da se sklapaju novi (predizborni) ugovori, a objektivno njihova realizacija je moguća jedino u narednim godinama. Ko će te ugovore morati realizirati!?
SDP je na vrijeme prepoznao i javno ukazao pogubnosti, ovakve neprincipijelne dogovorno-klijentelističke koalicije i njene štetnosti po interese građana i Grada Bihaća, koja se upravo iskazuje kroz ovako predložen rebalans, te i sada odlučno odbija sudjelovati u ovakvom načinu raspolaganja novcem građana.
Da li je realizacija izvršenja Budžeta bila do kraja zakonita, vejrovatno će se time morati pozabaviti nadležni organi. Činjenica je da dio rashoda koji je utrošen nije bio predviđen u usvojenom budžetu.
Također, ukazujemo građanima i na činjenicu, da je nerazboritosću rukovodstva Gradskog vijeća, koje uporno insistira na održavanju sjednica u Gradskoj vijećnici koja je neadekvatan prostor u pogledu ispunjavanja naredbi kriznih štabova, jedan dio naših vijećnika bio spriječen da prisustvuje 58. sjednici Gradskog vijeća.
Neodgovorno je i nekorektno da se dijelu vijećnika, koji spadaju u rizičnu skupinu u pogledu moguće infekcije sa COVID-19, insistiranjem na održavanju sjednica vijeća u Gradskoj vijećnici, onemogućuje učestvovanje u radu Vijeća, jer se ne poštuju naredbe Federalnog i Kantonalnog kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, u pogledu broja osoba i obavezne distance koju je nužno obezbijediti u zatvorenom prostoru.
Na kraju nadamo se da ovaj politički sunovrat Pomaka, gradonačelnika Fazlića i njegovog partnera SDA, kojem smo svjedoci zadnjih nekoliko mjeseci, nećemo biti prinuđemi posmatrati nakon skorašnjih lokalnih izbora i sljedeće četiri godine.