GRADSKO VIJEĆE BIHAĆ\\ I dans bez podrške za “rebalans budžeta”

Rebalans budžeta je trebao biti tema današnjeg  nastavka sjednice Gradskog vijeća Bihać.

Prošle sedmice je došlo do prekida sjednice Gradskog Vijeća Bihać zbog nedovoljne podrške za usvajanje rebalansa budžeta.

Danas je trebao biti održana  nastavak redovne, ali će se održati i vanredna sjednica na kojoj bi se trebalo odlučiti da li će u konačnici biti dovoljno podrške za usvajanje rebalansa kao i za zajednički dogovor.

Pratiti ćemo situaciju i o tome izvještavati.