EVEDINA NUSPAHIĆ // Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Elvedina Nuspahić (djev. Kozlica) rodjena 09.08.1989 g. u Bihaću iz mjesta Duljci.

U Bihacu upisujem osnovnu školu „Harmani 1“ i istu završavam 2004 godine te upisujem srednju medicinsku školu i stičem zvanje medicinska sestra- tehničar. 2009 godine na univerzitetu u Bihaću upisujem „Biotehnički fakultet“ smjer zaštita okoliša te isti završavam u roku. U aprilu 2018 godine upisujem master studij na biotehničkom fakultetu u Bihaću.

Za vrijeme studiranja sam radila studentske poslove, te volontirala na raznim projektima vezanim za moju struku. Budući da sam izuzetno vrijedna i marljiva po završetku studija nisam čekala posao u struci te sam uglavnom radila kao trgovac.

U međuvremenu se ostvarujem kao supruga i majka.

Članica sam SDP BiH, te sam aktivna u FOM GO SDP BiH Bihac..Komunikativna, marljiva, odgovorna, istrajna, individualni rad i rad u timu mi predstavlja jednako
zadovoljstvo, druželjubiva, brzo učim i spremna sam za nova usvajanja znanja.