Udruženje Građana „Forum Gliničara Glinica“ organizirati Okrugli stol na temu Staklena vuna i Asfaltna baza Hajrat ,prijetnja po život.

 Udruženje Građana „Forum Gliničara Glinica“ će orgnaizirati Okrugli stol na temu Staklena vuna i Asfaltna baza Hajrat ,prijetnja po život. Kako riješiti problem?

Okrugli stol će se održati 17.01.2018.godine u 12.sati u Općinskoj Vijećnici Općina Velika Kladuša.
Opće poznata činjenica da je devastiranjem i pljačkom Peradarski farmi na općini Velika Kladuša ostala Staklena vuna na mjestima gdje su Farme bile. Ista je opasnost za cjelokupno stanovništvo,a ponajviše za one koji živu u neposrednoj blizini.
Dugi niz godina se bavim tim pitanjem i upozoravam na opasnost. Ovog puta nažalost moram da kažem da su više nego alarmantni podaci. Naime u krugu od tristi metara Peradarski farmi Elezovići u kratko vrijeme je umrlo šest osoba sa dijagnozom karcinoma. Osnovano se sumnja da je uzrok staklena vuna.