Povećanje konkurentnosti radne snage u Bosanskoj Krupi: Potpisan ugovor za nabavku i montažu opreme za obuku zavarivača

Između načelnika Općine Bosanska Krupa i predstavnika firme „AX SOLING“ iz Gruda potpisan je ugovor za nabavku i montažu opreme za obuku zavarivača, odnosno programa koji s ciljem povećanja konkurentnosti radne snage provodi Općina Bosanska Krupa sa partnerima: PLOD Centar iz Bihaća, MSŠ Safet Krupić, Služba za zapošljavanje USK – Biro rada Bosanska Krupa i pet bosanskokrupskih firmi iz metalnog sektora. Ovaj se projekt realizira u okviru krovnog projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” kojeg finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

U toku je javni poziv nezaposlenim licima za prijavu učešća u programu stručnog osposobljavanja za zanimanje zavarivač. Tim putem Općina Bosanska Krupa i partneri odabrat će 80 kandidata koji će proći obuku, steći stručnu spremu i dobiti mogućnost zaposlenja u firmama koje su izrazile potrebu za radnom snagom. Za obuku je kroz projekt predviđena i nabavka opreme za šta je danas potpisan ugovor vrijedan 94 hiljade KM obezbijeđenih iz IPA Fonda.

Oprema poput testera, pila i brusilica za metal, tokarskog stroja, simulatora za obuku zavarivača, stola i radne ploče, ostalog potrošnog materijala za zavarivanje, za najviše 45 dana stići će u Bosansku Krupu. Njome će se služiti stručno osoblje Mješovite srednje škole „Safet Krupić“ koje će nakon završetka poziva šest mjeseci i vršiti obuku kandidata.

„Općina Bosanska Krupa je još jednom dokazala da je dobar i poželjan partner svim finansijerima koji se nalaze u BiH, bilo da su domaći ili iz Evropske unije. Potpisali smo ugovor koji se odnosi na isporuku i montažu opreme u centru BINOVA. Naglašavam da će zahvaljujući tome centar biti jedan od najopremljenijih i najmodernijih, a služit će svakako kroz projekt i inače za prekvalifikaciju radne snage u metalnoj industriji. To će mnogo značiti s obzirom na činjenicu da smo središte te industrije u USK i šire, značit će poslodavcima iz te branše ali i nezaposlenima da se prekvalifikuju i dobiju priliku za zaposlenje“, istakao je prilikom potpisivanja ugovora načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović.

Ukupna vrijednost projekta „Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa“ je 466.070 KM, a sredstva za ovaj projekt su osigurali Evropska unija, Međunarodna organizacija rada (ILO), Općina Bosanska Krupa i PLOD Centar. Implementiraju ga Općina Bosanska Krupa, PLOD Centar, MSŠ “Safet Krupić“ Bosanska Krupa, Služba za zapošljavanje USK – Biro rada Bosanska Krupa, te pet firmi koje su zajedno definirale potrebe lokalnog tržišta: ZAH, Bosankar, Krupa Kabine, ACMA Group i Novi Most d.o.o.

Projekt će uspostaviti sistem za povećanje konkurentnosti radne snage i njeno osposobljavanje u skladu sa potrebama poslodavaca kroz izgradnju lokalnog partnerstva za zapošljavanje (LPZ), unapređenje regulatornog okvira za praktičnu nastavu, te provođenje programa edukacije za 80 nezaposlenih lica od kojih će 76 biti zaposleno.

Uspostavom ovog sistema, te redovnim odgovaranjem na potrebe firmi koristeći resurse obrazovne ustanove MSŠ „Safet Krupić“ i Općine Bosanska Krupa, stvorit će se održivi mehanizam koji će usklađivati ponudu i potražnju na tržištu rada u sektoru metala u općini Bosanska Krupa.