Granični prelazi u Bihaću i Velikoj Kladuši: U ilegalnom prelasku granice na području Krajine uhapšeno 95 osoba! (FOTO)

Granična policija BiH je 2017. godine u ilegalnom prelasku državne granice otkrila blizu 650 osoba više nego prošle godine. Naime, u periodu od 1. januara do 26. decembra u pokušaju ili neposredno nakon ilegalnog prelaska državne granice otkriveno je 735 državljana zemalja visokog migracijskog rizika, dok ih je u 2016. bilo manje od stotinu. Uglavnom se radi o punoljetnim muškarcima i najčešće je riječ o državljanima Pakistana. U nekoliko slučajeva otkrivene su žene i maloljetnici.
“U oktobru 2017. otkriveno je 105 ilegalnih migranata, u novembru 76, dok je u prvih 25 dana decembra otkriveno 176 osoba. U najvećem broju otkriveni su državljani Pakistana (121), Alžira (118), Afganistana (84), Turske (64), Libije (51), Sirije (52), Maroka (40), Irana (26), Albanije (18) te 96 osoba s područja Kosova”, kazao je  Zoran Galić, direktor Granične policije BiH.
Ističe da su u posljednjih nekoliko mjeseci intezivirani ilegalni prelasci državne granice iz pravca Crne Gore u kojoj se, prema raspoloživim informacijama, nalazi značajan broj tražilaca azila iz zemalja visokog migracijskog rizika.
“Riječ je o osobama koje u Crnu Goru dolaze iz pravca Albanije, a teritorij BiH pokušavaju koristiti kao tranzitno područje za odlazak u zemlje Evropske unije. Na području istočne Hercegovine u 2017. godini otkriveno je 276 ilegalnih migranata koji su pokušali ili u BiH ušli iz Crne Gore. Uz navedeni broj ilegalnih migranata, u decembru 2017. više od stotinu osoba spriječeno je da uđe u BiH na način da su odustali od pokušaja prelaska granice zbog angažiranja policijskih službenika na samoj graničnoj liniji između dviju zemalja, van graničnih prijelaza”, navodi Galić.
Dodaje da su upravo zbog toga Jedinici granične policije Trebinje u decembru preusmjerili dodatni broj policijskih službenika iz drugih organizacijskih jedinica, kao i dodatnu specijalističku opremu za nadzor granice.
“Prilikom ulaska u BiH ilegalni migranti najčešće se kreću pješke, zaobilazeći granične prijelaze. Pripadnici GPBiH manji broj ilegalnih migranata su otkrivali u tovarnom prostoru teretnih motornih vozila ili u čamcima prilikom prelaska preko Drine”, ističe direktor Granične policije.
Kada je riječ o pokušajima ilegalnog izlaska iz BiH, najveći broj (95) slučajeva evidentiran je na području Bihaća i Velike Kladuše, a u posljednje vrijeme i na području Posušja, Čapljine i Gruda. Prilikom pokušaja izlaska iz BiH, ističe Galić, karakteristični su slučajevi državljana Turske koji zloupotrebljavaju bezvizni boravak u BiH pokušavajući ilegalno ući u Republiku Hrvatsku.