U 18 godina usvojeno 122 djece Centra “Duga” Kulen Vakuf

Prema nezvaničnim podacima u našoj zemlji je oko 3000 djece bez roditeljskog staranja.

Usvajanje djece u našoj zemlji nerijetko je dug i težak proces. Premalo je djece  koja su spremna za usvajanje u odnosu na mnogo veći broj bračnih parova koji čekaju da se udovolji njihovom zahtjevu za roditeljstvom.  S druge strane,  poznavaoci situacije smatraju da su socijalni radnici fleksibilniji u primjeni Porodičnog zakona Federacije, brojna nezbrinuta djeca bi dobila porodicu i siguran dom.

Tokom 23 godine braka Ekrema i Hasib Dedić su neuspješno pokušavali postati biološki roditelji. Kada su iscrpili sve mogućnosti odlučili su se na usvajanje. Odluka nije bila laka, kaže Ekrema i dodaje da im nije  bilo važno kojeg je spola dijete i koliko godina ima. Nakon  što su kontaktirali čak 14 centara za socijalni rad u njihov dom je, samo tri mjeseca nakon podnošenja zahtjeva, stigla petomjesečna beba.

Ševal je danas desetogodišnjak koji zna da je usvojen. Kaže da je birao, bolje roditelje ne bi mogao odabrati.  Sreću da dobiju porodicu  i dom imalo je 122 djece koji su u proteklih 18 godina prošli kroz  Centar  „Duga“ u Kulen Vakufu.

Socijalna radnica Centra za socijalni rad u Bihaću  Emina Sofić godima radi na postupcima usvajanja.  Pojašnjava da cijeli proces traje u prosjeku  između šest mjeseci i godinu dana, ukoliko je sva dokumentacija uredna, a posvojitelji  i dijete prihvate jedni druge. Trenutno je u evidenciji ovog centra 58 bračnih parova, podnosilaca zahtjeva.

Prema nezvaničnim podacima u našoj zemlji je oko 3000 djece bez roditeljskog staranja.  U Federaciji je godišnje tek 31 dijete spremno za usvajanje.  S druge strane je 1660 parova koji žele usvojiti. Upravo zbog toga procesi predugo traju, pa se dešava da potencijalni posvojitelji odustanu ili djeca navrše deset godina kada gube šansu za potpuno usvajanje. Fleksibilnija i dosljedna primjena  Porodičnog zakona smanjila bi  broj djece u domovima jer bi mnogi dobili priliku da osjete istinsku roditeljsku ljubav.