FOŽ GO SDP BiH Bihać : Održan okrugli stol na temu :„Nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje“

Povodom 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama u organizaciji Foruma žena SDP BiH Bihać, proteklog vikenda (subota, 02.12.2017. godine)  održan je okrugli stol na temu  „Nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje“.

Okruglom stolu prisustvovao je veliki broj članica i simpatizerki Foruma žena SDP BiH Bihać, a podršku organizaciji okruglog stola na ovu tematiku svojim dolaskom iskazali su i sekretar KO SDP BiH USK-a Željko Mirković, predsjednica GO SDP BiH Bihać Fatka Kulenović, predsjednica FOŽ KO SDP BIH USK Jasmina Dedić, te predsjednik FOS GO SDP BiH  Bihać Safet Ćehajić.

Mira Ljubijankić, potpredsjednica FOŽ SDP BiH kao uvodničarka na temu, prisutne je upoznala sa „Istanbulskom konvencijom“-  Konvencijom Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici koja predstavlja najdalekosežniji međunarodni sporazum i  koji se bavi ovom ozbiljnom povredom ljudskih prava, a čija je potpisnica i Bosna i Hercegovina. Cilj joj je nulta tolerancija na ovaj oblik nasilja i kao takva predstavlja veliki korak prema sigurnijoj Evropi i šire. Okosnicu ove konvencije čine sprječavanje nasilja, zaštita žrtava i krivično gonjenje prijestupnika. Konvencijom se takođe pokušava promijeniti način razmišljanja pojedinaca  i u suštini, ona predstavlja ponovni poziv na veću jednakost između žena i muškaraca jer nasilje nad ženama vuče korijene iz nejednakosti između žena i muškaraca u društvu, a opstaje zbog tolerancije i poricanja.

Predstavnice NVO „Žene sa Une“ –  (udruženja koje od svog utemeljenja 1994. godine djeluje na području Unsko-sanskog kantona redovno provodeći aktivnosti na na zaštiti i promociji ljudskih prava, javnom zastupanju i mobilizaciji javnosti u cilju uklanjanja predrasuda i izjednačavanja mogućnosti za marginalizirane grupe, što je za rezultata imalo i osnivanje i upravljanje skloništem za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja, seksualnog zlostavljanja i trgovine ljudima),- direktorica Aida Behrem  i koordinatorica Fatima Ikanović-Šušnjar, u svom obraćanju istakle su kako je cilj održavanja ovog okruglog stola podizanje svijesti o nasilju nad ženama.

One su se osvrnule i na statistiku čiji su postotci o ženama koje svakodnevno trpe razne oblike nasilja (porodičnog, na radnom mjestu, psihičkog, fizičkog, seksualnog, ekonomskog, itd. )poražavajući. Čak i kada je prepoznato, nasilje nad ženama nažalost još uvijek predstavlja tabu temu, kako za žrtve tako i  okolinu, naročito kada se radi o obiteljskom nasilju. Većina zlostavljanih žena boji se potražiti pomoć, a veliki broj žena čak i kada se prvobitno odluče potražiti  pomoć, u većini slučajeva uglavnom zbog finansijske neovisnosti, straha od počinitelja, u težim slučajevima zbog osjećaja krivnje i odgovornosti, ali i nepovjerenja u nadležne institucije, ostaje u tom okruženju, a što nerijetko za posljedicu ima i smrtni ishod.

Vrlo je važno aktualizirati  problematiku rodno zasnovanog nasilja, posebno nasilje nad ženama približiti ženama, kako bi  one same mogle prepoznati nasilje i adekvatno odgovoriti  na isto, naročito ukoliko se one same ili neko njima blizak nađe u takvoj situaciji – poruka je koju su organizatorice poslale sa ovog okruglog stola.