SDP BIHAĆ // TRAŽIMO ODGOVORNOST I NAKNADU ŠTETE

Tokom cijelog mandata gradske vlasti koju je predvodila SDA na čelu sa bivšim gradonačelnikom Emdžadom Galijaševićem, upozoravali smo na neodgovorno, nesavjesno i štetno upravljanje gradom i gradskom imovinom bez bilo kakve strategije i plana, uz grubo kršenje zakona.

Prije više od dvije godine došli smo do saznanja da će doći do neopravdanog raskida ugovora sa izvođačem radova na Projektu odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, konzorcijem ”Aquaterm” Karlovac – Komponenta 1, izgradnja sanitarne i oborinske kanalizacije, uključujući i sve posljedice koje će iza toga nastupiti, i o tome obavijestili javnost.

Tadašnja vlast je odbacivala naše tvrdnje navodeći da su netačne, a zatim kada je raskid bio očit, odgovornost su lažno i neosnovano pokušali prebaciti na Banku za obnovu KFW, koja je i najveći pojedinačni donator Projekta.

Nakon dvije godine, sve nepravilnosti i štete na koje smo tada upozoravali potvrdio je i revizorski izvještaj, u kojem je konstatovano da je nepoštovanjem odredbi zaključenog ugovora o realizaciji Projekta odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u Bihaću – Komponenta 1, došlo do jednostranog raskida ugovora od strane izvođača radova na štetu Grada, s čime su prouzročeni nepotrebni dodatni troškovi u iznosu 6.621.537 KM.
Pored finansijskog gubitka došlo je i do gubitka garancije na izvršene radove, zastoja i kašnjenja u rokovima za završetak radova na Projektu odvodnje, sve na štetu građana koji žive u razrovanim ulicama, prašini i blatu,i trpe posljedice neodgovorne politike SDA, koja uporno pokušava zamagliti svoju odgovornost i prebaciti je na druge.

Međutim, nemoguće je zamagliti NEGATIVNO ocjenjen Revizorski izvještaj i deficit od 24.938.924 KM na dan 31.12.2016. godine, a radi nesavjesnog poslovanja nije moguće potvrditi iskazana potraživanja na teret Grada u iznosu od 8.011.710 KM, obzirom da je značajan dio priznat bez izdavanja propisanih računovodstvenih isprava, niti je moguće potvrditi iskazano stanje potraživanja na datum bilance, jer nisu ažurno vođene pomoćne evidencije.

Također, obzirom da nije predočena vjerodostojna i relevantna dokumentacija, nije moguće potvrditi ni iskazano stanje dugoročnih plasmana u iznosu 4.865.067 KM i kratkoročnih plasmana u iznosu 528.185 KM, kao ni stanje iskazanih izvora sredstava u iznosu 5.464.767 KM i ostalih izvora sredstava u iznosu 479.264 KM. Nije moguće potvrditi ni iskazana potraživanja na poziciji „Financijski i obračunski odnosi povezanih osoba“ u iznosu 10.770.871 KM.

Pored navedenih nepravilnosti, Ured za reviziju institucija u FBiH u Izvještaju o reviziji uočio je niz drug nelogičnosti i kršenja Zakona o budžetima u FBiH, Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, Zakona o javnim nabavkama i Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH.

Radi svih navedenih nezakonitosti i štetnih postupaka u raspolaganju budžetskim sredstvima, upućujemo javni zahtjev nadležnim institucijama, Tužilaštvu USK i MUP-u USK, kao i gradskoj upravi, da odmah preduzmu sve mjere iz svoje nadležnosti, utvrde razmjere štete koja je načinjena nesavjesnim poslovanjem i do kraja rasvijetle nezakonitosti u upravljanju gradskim Budžetom, a odgovorne procesuiraju u skladu sa zakonom uz zahtjev za naknadu štete nanešene gradu Bihaću.