MUP USK: Objavljena lista kandidata koji su položili test općeg znanja za prijem policijskih službenika

Na e-mail portala  stigla je obavijest Ministarstva unutrašnji poslova Unsko-sanskog kantona, a vezan za polaganje testa općeg znanja za prijem policijskih službenika:

Obavještavaju se kandidati koji su zadovoljili na Testu općeg znanja koji je održan dana 27.07.2017.godine, da će se Posebni pisani test koji se sastoji od poznavanja osnovnih propisa koji se primjenjuju na radnom mjestu za koje se kandidat prijavio održati dana 08.08.2017.godine sa početkom u 09,00 sati u prostorijama Tehničkog fakulteta u Bihaću.

Napomena:

Kandidati su dužni prilikom pristupa testiranju sa sobom ponijeti ličnu kartu i hemijsku olovku i koverat sa dodjeljenom šifrom, a zabranjeno je da kod sebe na testiranju posjeduju mobilni telefon, smart satove i koriste bilo kakva druga tehnička pomagala.

Kandidati koji se ne budu pridržavali naprijed navedenog bit će odstranjeni sa testiranja.

LISTA KANDIDATA KOJI SU ZADOVOLJILI NA TESTU OPĆEG ZNANJA, TE
STEKLI USLOVE ZA PRISTUP POSEBNOM PISANOM TESTU (poznavanje osnovnih
propisa koji se primjenjuju na radnom mjestu za koje se kandidat prijavio)
         

LISTA KANDIDATA KOJI NISU ZADOVOLJILI NA TESTU OPĆEG ZNANJA, TE SE
ISKLJUČUJU IZ DALJE PROCEDURE ODABIRA


LISTA KOJI NISU PRISTUPILI TESTU OPĆEG ZNANJA, TE SE IZ TOG RAZLOGA
ISKLJUČUJU IZ DALJE PROCEDURE ODABIRA