Dok poslanici u Skupštini USK ostvaruju najveća primanja Krajišnici polako ”nestaju”

Skupština USK je u prvih 6 mjeseci 2017. godine bila poprište političke nestabilnosti, stoji u saopćenju CCI-a.

Naime, nestabilna skupštinska većina je značajno uticala na rezultate rada Skupštine USK u prvh 6 mjeseci 2017. godine, a to se vidjelo i kroz činjenicu da su zakazane sjednice Skupštine u 5 navrata otkazane zbog nedostatka glasova za usvajanje dnevnog reda.  Poslanici se nisu mogli dogovoriti ni unutar jedne partije, a tek je problem bio u vezi sa koalicijama formalnim i neformalnim.

Od 31 planiranog zakona, usvojena su svega 3 u prvih 6 mjeseci 2017. godine. Svega 9,68% realizovanih zakona je loš rezultat u kontekstu zakonodavne realizacije planiranog i poslanici su sami sebi ostavili veliki zadatak do kraj godine. Posebno je zabrinjavajuće to, što su 22 od 31 zakona „prenešeni“ iz ranijih godina.

 

Primanja poslanika i dalje među najvećim u BiH

Primanja poslanika Skupštine USK su i dalje među najvećim u BiH, a  paušal koji primaju Kantonalni poslanici je najveći u BiH. Niko od političkih partija i pojedinaca u Skupštini USK ne predlaže smanjenje, velikih primanja, koja nisu uravnotežena sa statusom građana u USK,  a veća su i od primanja kolega u drugim BiH kantonima.

Osnovna plata poslanika u Skupštini USK utvrđuje se množenjem osnovice za plaću sa utvrđenim koeficijentom platnog razreda. Koeficijent za utvrđivanje plata kod poslanika iznosi 7,80. Koeficijent za Predsjedavajućeg Skupštine iznosi 9,80 i manji je od prethodnih godina, kada je koeficijent iznosio 13,5. Identičan koefeicijent ima i Premijer USK. Osnovica za period april-juni je iznosila 302 KM.

Poslanicima koji nisu u stalnom radu u Skupštini Kantona pripada pravo na mjesečnu novčanu naknadu (paušal) u iznosu od 1.800,00 KM.

Predsjednik u skupštiniskim radnim tijelima ima naknadu od 200,00 KM po održanoj sjednici, dok članovi za rad u skupštinskim radnim tijelima, imaju naknadu u iznosu od 150,00 KM po održanoj sjednici.

 

U Skupštini USK se dodatno plaća skupštinsko zasjedanje, koje po sjednici iznosi:

  1. Predsjedavajući Skupštine 200,00 KM
  2. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine -150,00 KM
  3. Poslanici Skupštine u USK- 150,00 KM

Pored navedenog poslanici Skupštine USK imaju pravo i na:

  • putne troškove za prisustvo na sjednici Skupštine, radnih tijela i Kolegija Skupštine
  • naknade za korištenje godišnjeg odmora,
  • regres za godišnji odmor,
  • naknadu za ishranu za vrijeme rada,
  • naknadu za slučaj povrede na radu,
  • pravo na otpremninu i
  • naknadu za slučaj smrti.

Stoga, najveći dio Budžeta USK odlazi na plate i naknade troškova zaposlenih. U Budžetu za 2017., konkretno, cca 128 od 219 miliona KM, što je čak 58%. Takođe, akumulirani dug je dostigao gotovo 70 miliona KM, što je još jedan ozbiljan problem.

 

Krajišnici polako ”nestaju”

 

I dok poslanici ostvaruju značajne lične finansijske efekte od svog mandata, na drugoj strani odliv stanovništva je svakodnevan.  Javnost, putem medija, špekuliše da je USK napustilo preko 12 500 građana u proteklih10-ak godina.

Postoji i zvaničan podataka da je 988 mladih ljudi napustilo USK u prvih 9 mjeseci 2016. godine i to posredstvom Službe za zapošljavanje u USK, čime se dokazuje da se građani čak i podstiču da odlaze u nemogućnosti da na ovim prostorima nađu zaposlenje. Ovakvi podaci su rezultat višegodišnjeg, pa i decenijskog stihijskog rada, izvršne i zakonodavne vlasti, čijim djelovanjem nije obezbijeđena ni pravna ni mnoge druge pretpostavke za opstanak na tržištu rada građana USK.

Sljedeći, podatak da  je za prvih 9 mjeseci 2016. godine USK napustilo 80 ljekara je alarm, koji ukazuje na potrebu da se institucionalno reaguje i stvore preduslovi, da mladi i kvalitetni  kadrovi svoju perspektivu i šansu za život pronađu i u svojoj sredini, gradu i državi. U suprotnom, USK će postati staro društvo bez perspektive

Također, podatak da je u prvih 6 mjeseci 2017. godine, primjetna depopulacija stanovništva, tačnije da je negativan prirodni priraštaj je alarm da se mnoge politike u USK trebaju promijeniti.