SDP BIHAĆ: Osuđujemo političko djelovanje SDA kojim se svjesno nanosi šteta gradu i građanima Bihaća!

Sve demagoške floskule SDA i njihovih političkih satelita o brizi za građane i Grad Bihać, ovih dana pale su u vodu.

Naime, dosljednom primjenom odredbi Zakona o komunalnim djelatnostima USK-a, na području Grada Bihaća, kojim je regulirano da se registracija svih vrsta vozila ne može ostvariti bez prethodno izmirenih obaveza davaoca i korisnika komunalnih usluga, došlo se do saznanja, da je veliki broj fizičkih lica dakle “običnih građana” uglavnom izmirivao svoje obaveze za komunalne naknade.

Međutim, pokazalo se također i da su najveći dužnici za navedene naknade stranački tajkuni, bliski kantonalnoj vlasti čija pojedina neizmirena dugovanja premašuju iznose od nekoliko desetina hiljada maraka, zbog čega im je uskraćena mogućnost registracije vozila dok ne izmire dugovanja ili se ne sporazumiju o načinu saniranja tih dugovanja.

Da bi osigurala izbjegavanje obaveze plaćanje dugova, kantonalna izvršna i zakonodavna vlast pritekla je u pomoć i zaštitu svojih stranačkih tajkuna i pod izgovorom smanjenja nepotrebnih i nezakonitih nameta prema građanima, ekspresno podnijela i usvojila prijedlog za ukidanje odredbi kojim je uplata komunalne naknade prije registracije vozila – obavezujuća.

Stavljajući pojedinačne privatne interese ispred opštih Grad Bihać se na ovakav način svjesno dovodi u još težu financijsku situaciju, nego što je to sada. Uskraćivanjem značajnog izvora prihoda, omogućujući tajkunima – višegodišnjim dužnicima, da bez obzira na neplaćene obaveze, slobodno registriraju i koriste svoja vozila (auta i kamione), građani ovog Grada mogu dobiti samo lošije ceste i zapušteniju komunalnu infrastukturu.

Zbog toga, GO SDP BiH Bihać osuđuje ovakav postupak i političko djelovanje, kojim se ugrožavaju interesi i prava građana a samim tim nanosi nesaglediva šteta Gradu Bihaću!