Izmijenama i dopunama Zakona koji se tiču boračke populacije pripadnici tzv “Narodne odbrane APZB” uvedeni u Zakon na “mala vrata” ???

Izmjenama i dopunama Člana 2. iz zakona je obrisan je dio vezan za pripadnike “Narodne odbrane APZB”. Izbrisanim dijelom teksta bilo je definisano da se pripadnici “Narodne odbrane APZB” ne uvode u prava kao svi ostali.  Ovim izmijenama i dopunama spornog člana automatski dato je pravo “Narodne odbrane APZB”
kao i svim ostalim braniocima.

Znači,na mala vrata, sa rupama u Zakonu, i mazanjem očiju javnosti pripadnicma “Narodne odbrane APZB” omogućeno je da imaju ista prava kao i svi ostali pripadnici ARBIH!