Gradsko vijeće Bihaća odbilo inicijativu za izmjenu Urbanističkog projekta centra (VIDEO)

Danas je nastavljena 11. sjednica Gradskog vijeća Bihać koja je zbog dužine svog trajanja prekinuta u srijedu 28.06.2017. godine.

Na 11. sjedinci kao posljednja tačka Dnevnog reda našla se Inicijativa za izmjenu Urbanističkog projekta „Dijela gradskog centra sa dijelom Trga Maršala Tita“ koju je prije izvjesnog vremena uputio vijećnik Nedin Dedić u ime firmi „Elhana“ d.o.o. – „Bihaćka trgovina“ i HUT „Aduna“ d.d.

Sjednica je prekinuta u proteklu srijedu u večernjim satima nakon 7. tačke Dnevnog reda, nakon što je izgubljen kvorum za nastavak iste, što je izazvalo brojne špekulacije o stavovima vijećnika i stranaka koje participiraju u Gradskom vijeću po tom pitanju.

Podsjetimo, podnosioci ove inicijative nisu poštivali izdate građevniske dozvole i time su svjesno prekršili akta o građenju i prostorni plan uvećavajući spratnost, odnosno površine svojih objekata. Nakon što se Gradonačelnik negativno očitovao po predmetnoj inicijativi, ista je upućena pred Gradsko vijeće..

Danas je nastavljena 11. sjednica i Gradsko vijeće je zauzelo konačan stav po tom pitanju. Nakon konstruktivne rasprave u pojedicačnom izjašnjavanju sa 11 glasova protiv, 5 suzdržanih i 10 glasova za, većina u Gradskom vijeću zauzela je stav da ne podržava Inicijativu za izmjenu Urbanističkog projekta „Dijela gradskog centra sa dijelom Trga Maršala Tita“. Vijećnici SBB-a nisu prisustvovali sjednici.

– Podnosioci ove inicijative na određen su način zloupotrijebili svoja prava, nastojeći da Gradonačelnika i Gradsku službu putem Gradskog vijeća primoraju da pristupi izmjenama postojećih regulativa, odnosno da ih se stavi u funkciju ostvarivanja njihovih privatnih interesa koje nisu uspjeli realizirati u redovnim procedurama putem nadležnih službi. Mi ni na koji način u tome ne želimo učestvovati, stav je većine vijećnika u Gradskom vijeću. – piše abc.