Kantonalna inspekcija najavila posjetu većim ugostiteljskim objektima na području USK

Kantonalni inspektori ovih dana vrše pojačane kontrole osoba koje iznajmljuju smještaj u vlastitom domaćinstvu.Ispočetka ovi nadzori biti će preventivnog karaktera, ali će uskoro uslijediti sankcije na što ih obavezuju odredbe nedavno donesenog Zakona o turizmu USK-a.Kontrola neće biti pošteđeni niti oni veći ugostiteljski objekti, čije je poslovanje do sada bilo regulisano federalnim propisima i u nadležnosti inspekcije F BiH.

Pojačan priliv turista kao dodatan,  a mnogima i jedini  vid zarade, sve više koriste ovdašnji stanovnici, pogotovo oni koji gravitiraju Nacionalnom parku Una, a sve više ih se odlučuje za iznajmljivanje smještaja.

Uoči ljetne sezone putem  web oglašivača već odavno  nude usluge boravka i noćenja. Iz Kantonalne uprave za inpekcijske poslove podsjećaju iznajmljivače da , iako ne moraju biti registrirani, dužni su ispuniti obaveze u skladu sa zakonom o ugostiteljstvu i turizmu. Jedna je uplaćivanje boravišne takse i ostalih obaveza što ovih dana na terenu kontrolišu kantonalni inspektori.

„Iznajmljivač ne mora biti registriran ni kao osnovna ni kao dopunska djelatnost, ali ipak mora ispuniti sve one obaveze u skladu sa zakonom o ugostiteljstvu a to je da moraju izvršiti kategorizaciju svojih objekata kod nadležnog organa uprave, vidno istaknuti natpis nad svojim objektima, a usluge mogu pružiti samo valsnici objekata i članovi domaćinstava“, kaže Mahmut Jukić, direktor Uprave za inspekcijske poslove USK.

Pored toga zakon ih obavezuje da uredno izdaju  račune i vode evidenciju  gostiju. Mnogi će pomisliti da se na ovaj način diskriminiraju mali u odnosu na velike ugostiteljske subjekte, što je u našoj zemlji inače praksa. Direktor Jukić u to nas razuvjerava , tvrdeći da je nadzor nad hotelima i motelima do sada bio u nadležnosti Federalne inspekcije. Novi kantonalni zakon o turizmu u tom pravcu sada  pruža veće ovlasti.

„Doći će vrijeme kako i na koji način da vršimo kontrole i kod većih subjekata, hotela i motela. Imamo informaciju da jako mali broj prijavljuje, odnosno uplaćuje boravišnu taksu na način kako je to proipisano zakonom. Ta oblast je bila uređena do sada federalnim zakonom o tirizmu i mi dosad nismo imali nadzor“, kaže Jukić.

Od većih ugostiteljskih objekata na području USK-a, kojih, prema procjenama , ima više od 80, boravišnu taksu i ostale obaveze do sada je uredno izvršavao tek jedan. S obzirom na to da su kazne rigorozne, poziva ih da što prije urede svoje poslovanje, jer će kantonalni inspektori uskoro i njima doći u posjetu.