Uskoro elektrifikacija Unske pruge

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, nakon što je na današnjoj sjednici odobrio izvještaj o poslovanju preduzeća Željeznice FBiH u 2015. godini, izglasao je i zaključak koji nalaže Federalnoj vladi da osigura novac za elektrifikaciju Unske pruge u dijelu od Bihaća preko Bosanske Krupe do Bosanskog Novog.

U obrazloženju inicijative za ovakav zaključak, predlagači, trojica poslanika : Kasim Mulalić, Esad Bašagić i Asim Kamber naveli su da je potrebno obezbijediti 2.5 miliona da poduzeće Željeznice FBiH izvrši elektifikaciju pruge koja je od iznimna značaja za privredu ovog kraja. Direktor Željeznica FBiH Enis Džafić, je poslanicima obrazložio izvještaj te rekao da je već planirano i raspisivanje tendera za radove na elektrifikaciji Unske pruge, koji, po njegovim riječima, mogu početi tokom 2017. godine.

Prije nekoliko dana, na inicijativu Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, u Zagrebu je održan sastanak delegacija Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, predvođenih ministrima Ismirom Juskom i Olegom Butkovićem. Tema sastanka bila je obnova, modernizacija i stavljanje u promet Unske pruge, a nakon detaljne analize ministri su potpisali zajedničku inicijativu za osnivanje zajedničkog operativnog tijela koje će pripremiti analizu trenutnog stanja te izraditi detaljan elaborat i dostaviti ga Vijeću ministara na razmatranje i usvajanje.

Delegacija Unsko-sanskog kantona, na čelu sa premijerom Huseinom Rošićem i Šemsudinom Dedićem, ministrom u Vladi FBiH, nedavno je, na sastanku u poduzeću Željeznice Federacije inicirala da se pitanje oživljanja trase Unske pruge delegira na državni nivo, s obzirom da se to pitanje mora rješavati u partnerstvu sa susjednom Hrvatskom sa kojom dijeli trasu. Sa direktorom JP Željeznice FBiH Enisom Džafićem tada su razgovarali i o elektrifikaciji pruge, te dobili obećanje da će projekat biti planiran.

MZahvalan sam našim predstavnicima u Predstavničkom domu na njihovu zalaganju i JP Željeznice F BiH na konkretnom zalaganju da se konačno krene u osposobljavanje pruge. Ovo mora biti jedan od prioriteta jer od Unske pruge, u velikoj mjeri, ovisi i odluka potencijalnih investitora, zainteresovanih za ulaganje u privredu u ovom dijelu BiH, kaže premijer USK Husein Rošić.