Predstavnički dom FBiH: Pade Vlada!

    Sa 46 glasova za, dva suzdržana i 21 glasom protiv na sjednici Predstavničkog doma FBiH nisu usvojene izmjene i dopune Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti.

    Iz klupe opozicije, koja je uglavnom bila protiv, se mogu čuti komentari “pade Vlada“.

    Nakon toga su usvojili su Nacrt zakona o obrtu i srodnim djelatnostima nakon čega su otišli na pauzu.