OBAVIJEST poljoprivrednim proizvođačima na USK-u!!!

Prijava početka proizvodnje za ostvarenje federalnih novčanih podrški za 2017. godinu

«Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da izvrše prijavu početka proizvodnje za ostvarenje federalnih novčanih poticaja za 2017. godinu na osnovu Programa novčanih poticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2017. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 24/17) i Pravilnika o načinu i uslovima ostvarenja novčanih poticaja po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/17) i to:

za biljna proizvodnju:

• proizvodnja krušnih žitarica /pšenica i raž/ do 15.05.,

• proizvodnja stočnog ječma, zobi i tritikale do 15.05.,

• proizvodnja krmnog bilja (silažni kukuruz, stočni grašak i grahorice), silažni kukuruz do 31.05., stočni grašak i grahorice do 15.05.

• proizvodnja uljarica /uljana repica, suncokret i soja/ uljana repica do 15.05, suncokret i soja do 31.05.,

• proizvodnja povrća /paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla,luk, salata i mladi krompir/ do 31.05., a za mladi krompir/ do 01.05.,

• proizvodnja voća/ šljiva, jabuka, kruška, breskva, nektarina, trešnja, višnja, smokva, marelica/ do 01.06.,

• proizvodnja duhana u listu /Virginia i Berley/ do 15.06.,

za proizvodnju sjemena:

• proizvodnja sjemena strnih žitarica/ pšenica, ječam, raž, zob, tritikale i heljda/ do 15.05.,

• proizvodnja sjemena kukuruza, soje i suncokreta do 01.06.,

• proizvodnja sjemenskog krumpira /osnovno sjeme i certificirano sjeme/ do 30.06.,

• proizvodnja deklariranog sadnog materijala iz grupa krošnjastog, jagodastog voća i sadnica vinove loze do 30.06., i

za animalnu proizvodnju:

• mliječne krave u sistemu otkupa mlijeka do 10.04.,

• proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka, za IV kvartal prethodne godine i prva tri mjeseca tekuće godine do 10.04., II i III kvartal najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika,

• proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi, kontinuirano tokom godine i to u roku od pet dana od dana useljenja posljednjeg grla u turnus prijava početka tova i prijava završetka tova najkasnije 20 dana prije završetka tova,

• uzgoj krava prvotelki /rasplodne junice/ do 15.08.,

• uzgoj rasplodne stoke /ovce i koze/ do 15.05.,

• proizvodnja svinjskog mesa – tov svinja, kontinuirano tokom godine i to pet dana nakon useljenja posljednjeg praseta u turnus prijava početka tova i najkasnije deset dana prije završetka tova,

• uzgoj rasplodnih krmača do 31.05.,

• uzgoj 18-to tjednih pilenki, kontinuirano tokom godine i to 5 dana od dana useljenja i najkasnije 10 dana prije iseljenja izvrši prijavu završetka uzgoja,

• uzgoj pilenki teške i lake roditeljske linije, 5 dana od dana useljenja i najkasnije 10 dana prije iseljenja izvrši prijavu završetka uzgoja,

• košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica do 15.05. tekuće godine.

Prijava početka proizvodnje uz predočenje lične karte obavlja se u općinskim/gradskim službama za poljoprivredu.

Dragan Polimanac, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade Unsko-sanskog kantona