Gradsko vijeće u Bihaću sa mladim snagama: Četiri vijećnika sa izraženom aktivnošću i kvaliteti inicijativa

Novi sastav Gradskog vijeća u Bihaću svakom sjednicom poprima neku novu politiku, novi pogled na politiku, pogled koji je najbliži građanima.

 Ono što je posebno zapaženo u ovom mandatu je nekolicina mladih vijećnika, obrazovanih, kojima su interesi građana prije političkih. Građani su to primijetili i zadovoljni su radom izabranih vijećnika, a pojedini borbu mladih vijećnika za građane smatraju neiskustvom političkim, i očekuju da ubrzo i oni budu kao “ostali”.

Prisjetimo se samog početka mandata i inicijative mladog vijećnika SBB, Bećirspahić Dinka, koji je tražio smanjenje primanja vijećnika, koja je mnoštvo pozitivnih komentara izazvala. Bećirspahić nije stao na samo jednoj inicijativi, na posljednjoj sjednici je inicirao tematsku sjednicu Gradskog vijeća kako bi se što hitnije zauzeli stavovi i smjernice u rješavanju problema koji su trenutni u RTV Bihać, ali i istim problemima koji će zadesiti ustanove i preduzeća kojima je osnivač Gradsko vijeće.

Na posljednjoj sjednici najveću pažnju je izazvao Adnan Habibija (SDP), mladi vijećnik koji je i pored pritisaka vlasnika velikih trgovačkih lanaca inicirao kreiranje Odluke koja će definirati radno vrijeme trgovina, ugostiteljskih objekata i drugih, nedjeljom i praznicima. Također, Habibija je podnio inicijativu za izmjenu Odluke o administrativnim taksama na području Grada Bihaća.

Možda najaktivniji vijećnik po broju diskusija, replika i inicijativa je Adis Šušnjar (SDP), borac za pravdu. Opravdao epitet mladog vijećnika koji se bori za populaciju iz koje dolazi sa inicijativom o subvenciji kupnje stana mladim bračnim parovima.
Nije zaboravljena inicijativa Fatkić Ahmeda (ASDA) o korkeciji cijene parkinga kod Kantonalne bolnice i amandman prilikom donošenja Odluke o prevozu učenika, sa kojima je potvrdio da mu je interes građana na prvom mjestu.

Nažalost u Gradskom vijeću imamo nekolicinu vijećnika koji su članovi Gradskog, neki su bili članovi i Općinskog vijeća koji kroz niz godina nisu imali aktivnost na nivou pobrojane četvorke. Politika se od 2004. godine vodila na potpuno drugačiji način, postojala je jasna većina i podrška (grado)načelnika, tako da vijećnici nisu pretjerano pojedinačno djelovali.

Podsjetimo da je portal USN.ba najavio potpuno drugačiji odnos vijećnika prema politici kada je Odluka o prevozu učenika koja je predložena od strane gradonačelnika potpuno izmijenjena, također smo naglasili kako se to nije dogodilo od 2004. godine.