A-SDA podnijela inicijativu o izmjeni naziva Srednje umjetničke škole u Bihaću

Klub vijećnika A-SDA u Gradskom vijeću Bihać podino je Inicijativu o izmjeni naziva Srednje umjetničke škole. Novi naziv škole nosio bi ime ”Nusret Keskin”, po osnivaču grupe ”Camino Verde”, koji je kao pripadnik 5. korpusa ARBiH poginuo prije 23 godine

Gradski vijećnik Adnan Habibija (SDP) podnio je inicijativu o donošenju Odluke o radnom vremenu u oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrtničkih i srodnih djelatnsti u Gradu Bihaću.

Kako bi se u budućnosti prije svega adekvatnije zaštitila prava radnika, na sjednici Gradskog vijeća koja je u toku, vijećnik Habibija Adnan (SDP) je podnio inicijativu o donošenju Odluke o radnom vremenu u oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrtničkih i srodnih djelatnsti u Gradu Bihaću.