Druga prijava Šuhreta Fazlića: Afera Žitoprerada !

Kako je opljačkana Bihaćka Žitoprerada?

Više od deset godinasukcesivno se otimala i prepisivala imovina Žitoprerade, a u tu svrhu  i potpisi mrtvi ljudi  koristili su se.

U jednoj od tri prijave koje je na zahtjev gradskog vijeća gradonačelnik Fazlić podnio Tužilaštvu USK navode se detalji šta se sve zbivalo i prije nego su na zemljištu Žitoprerade izgrađeni tržni centri Bingo i Fis.