ADVOKAT MUJAGIĆ FERID: Oglas za prijem pripravnika u radni odnos

ADVOKAT MUJAGIĆ FERID, 

sa sjedištem kancelarije u Bihaću, Bosanska 10, objavljuje

OGLAS

za prijem u radni odnos pripravnika

Oglas se objavljuje za prijem u radni odnos 1 (jedan) pripravnika za rad u advokatskoj kancelariji, radi sticanja stručnih znanja i prakse za obavljanje advokatske djelatnosti.

Uslovi za prijem pripravnika u radni odnos, pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa temeljem odredaba Zakona o radu F BiH, su islijedeće posebni uvjeti:

– završen Pravni fakultet na jednom od univerziteta u BiH sa zvanjem dipl. iur ili bachelor prava (240 ECTS),

– prosjek ocjena u toku studija viši od 8,00, eventualno preporuke profesora ukoliko ih kandidat posjeduje,

– poznavanje rada na računaru (Word, Excel, korištenje interneta),

– vozačka dozvola B kategorije, aktivno vozačko iskustvo 2 godine.

Prijavu na oglas za prijem u radni odnos podnijeti pismeno na adresu Bihać, Bosanska 10 ili putem e-maila: mujagic.ferid@gmail.com.

Uz prijavu na oglas dostaviti kratku biografiju sa naznakom kontakt telefona prijavljenog kandidata, kopiju diplome, uvjerenja o prosjeku ocjena, dokaz o poznavanju rada na računaru kao i druge dokaze ukoliko ih posjeduje kandidat u vezi stručne edukacije tokom ili poslije studija. Sa kandidatima koji ispunjavaju tražene uslove bit će obavljen intervju.

Oglas ostaje otvoren 5 dana od dana objavljivanja na portalu. (datum objave 15.03.2016)