Nastavljeno suđenje sutkinji Suda BiH Azri Miletić: Bivši komesar MUP-a USK Ramo Brkić i dalje u bijegu

Na suđenju suspendiranoj sutkinji Suda BiH Azri Miletić za korupciju, Državno tužilaštvo je završilo dokazni postupak ulaganjem materijalnih dokaza, među kojima su bili oduzeti predmeti, te zapisnici iz istrage koji su svjedocima predočavani u sudnici.

Među oduzetim predmetima koje je tužilac Džermin Pašić uveo kao dokaze su mobitel, memorijska kartica i centralna jedinica računara koji su od oduzeti od optužene Miletić, ali i veći broj mobitela koji su oduzeti od Rame Brkića i Senada Šabića, koji su, također, optuženi u ovom predmetu, ali su obojica u bjekstvu. Uložena su i dva laptopa koja su oduzeta od Brkića, kao i njegova memorijska kartica.

Vrijednost dokaza

Odbrana je prigovorila te je napomenuto da vještak nije saslušan na ove okolnosti, pa je, kako je istakla braniteljica Jesenka Rešidović, upitna vrijednost ovih dokaza.

– Uloženi su i predmeti osoba koje se ne nalaze u sudnici, te ne možemo utvrditi autentičnost – dodala je braniteljica.

Tužilac je zatim uložio i desetak zapisnika iz istrage koji su svjedocima predočavani tokom suđenja, a odbrana je zatražila da se zapisnicima očituje na narednom ročištu, uz obrazloženje da nisu bili obavješteni o njihovom ulaganju na ovom ročištu.

Miletić se sudi za primanje dara s ciljem osiguranja povoljnog ishoda u postupku koji je vođen protiv Brkića i drugih.

Na ovom ročištu je kao svjedok saslušana Belma Čano-Sejfović, pravna savjetnica u Apelacionom odjeljenju Suda BiH, koja je rekla da je radila sa sutkinjom Miletić, te da je postupala u predmetu Ramo Brkić i ostali, gdje je, između ostalog, bila angažirana na izradi drugostepene odluke i dopisa koji su se ticali uređanja postupaka.

Brkić i Šabić su u tom predmetu osuđeni na 11, odnosno 10 godina zatvora zbog organiziranog kriminala.

Svjedokinja se nije mogla sjetiti koliko je dopisa bilo, ali misli da se u jednom tražilo izjašnjenje Tužilaštva BiH. Na upit tužioca da li stranke u postupku mogu saznati kada će doći drugostepena odluka i njen sadržaj, svjedokinja je odgovorila negativno, te dodala da Sud BiH daje saopćenja za javnost tek nakon potvrde da su stranke obavještene.

Potvrdila je na upit odbrane da je sutkinja Miletić na jednak i pravičan način tretirala sve stranke u postupku, pa i u predmetu protiv Brkića i ostalih, ali se nije mogla sjetiti da joj je optužena rekla kako sudska pismena ne treba slati ni prerano, ni prekasno.

Tužilac je prigovorio na način ispitivanja kada je odbrana pitala svjedokinju da li je Apelaciono vijeće produžilo mjere zabrane Šabiću, zbog opasnosti od bjekstva, uz obrazloženje da se izlazi iz okvira direktnog ispitivanja. Svjedokinja je odgovorila potvrdno, a braniteljica je rekla da je bitno da se vidi da optužena nije povladavala odbranama u tom postupku.

Obzirom da je Tužilaštvo završilo izvođenje dokaza, sutkinja Biljana Ćuković je odbrani dala rok do 10. marta da dostavi svoje dokazne prijedloge.

Prethodno je braniteljica tražila rok od 30 dana, pozivajući se na zaštitu prava optužene na pripremu odbrane, kako bi odlučila koje će dokaze provoditi u nastavku postupka, uz obrazloženje da je omogućen uvid u spise iz drugih iskaza. Braniteljica je dodala da Tužilaštvo neće biti oštećeno ni za šta kada su u pitanju dokazi odbrane.

Uvidi u spise

Optužena Miletić je dodala kako se nisu mogli izvršiti uvidi u ostale spise, te preslušati CD-ovi čiji sadržaji traju satima.

– Sudi mi Sud u kojem radim. Prekršena su mi sva prava. Smatram da je korektno dati vremena za pripremu odbrane. Tužilaštvo je vodilo istragu i dok sam bila u pritvoru. Izvode se dokazi, daje se nešto na kašičicu. Tražimo da nam se omogući vremena da preslušamo sadržaje tih CD-ova i odlučimo šta ćemo koristiti – rekla je Miletić, te dodala da je odluka na Sudu.

Nastavak suđenja je planiran za 16. mart.