Bihaćka pijaca bez minimalnih tehničkih uslova za rad

Bihaćka pijaca je mjesto gdje svaki Bišćanin često ode u “nabavku”, dio je neke vrste tradicije i prepoznatljivosti ovog grada. No, ono što je bitnije naglasiti da svojim radom, privređivanjem, proizvodnjom, prodajom i trgovinom na tom mjestu svoj kruh za priživljavanje zarađuju nekolicine naših sugrađana.

No, oni su se našli na margini opstanka, jer bivše gradske vlasti, odnosono JKP Komrad koji nije obezbijedio uslove za rad, uslove propisane zakonom, uslove bez kojih trgovci sve teže obavljaju svoj posao. Činjenica je da trgovci državi, Gradu plaćaju na dnevnoj bazi placarinu u visini od 2 KM po kvadratnom metru.

Prema riječima trgovaca u martu mjesecu 2016. godine predstavnici Kantonalne inspekcije su održali sastanak sa trgovcima na kojem je dogovoreno da se svi registruju kao trgovci do kraja 2016. godine, a da će JKP Komrad Bihać koji gazduje pijacom obezbijediti zakonski propisane tehničke uslove za rad. Tada je Kantonalna inspekcija konstatirala nakon pregleda da pijaca nema:

  • vode
  • struje
  • parking
  • sanitarni čvor
  • te stabla koja se nalaze iznad štandova i predstavljaju opasnost i za trgovce i za kupce

Danas je situacija takva da na pijaci ima 20 registrovanih, isto toliko neregistrovanih što govori o radu inspekcije na terenu. Također Inspektori nisu napravili zapisnik o neradu JKP Komrada, koji i dalje nije omogućio osnovno tehničke uslove za rad, a i dalje na dnevnoj bazi se vrši naplata od 2 KM po metru kvadratnom.