BIHAĆ: Zimske muke stanara u stambenoj četvrti Ozimice I

Nedavne sniježne  padavine koje bi trebale biti uobičajene za zimsko godišnje doba i mjesec januar, donijele su vlasnicima stanova u gradskoj četvrti Ozimice I nezgode koje se ponavljaju dugi niz godina.

Naime, stambene zgrade koje su starije od 30-tak godina na kojima je vršeno nadograđivanje stanova imaju problem sa topljenjem snijega sa krovova, pri čemu dolazi do prokišnjavnja u stanove koji se nalaze ispod dograđenih stanova u  potkrovlju. Očito je nadograđivanje izvedeno tehnički manjkavo, a limarski radovi koji spajaju niže i više stambene jedinice nisu izvedeni na adekvatan način pri čemu voda koja se otapa od snijega nalazi svoje puteve i prokišnjava u stanove ispod samog potkrovlja. Slična je situacija vjerovatno i u drugim zgradama starije gradnje, pogotovo onih sa ravnim krovovima.

I tako od zime do zime, jadi mnogobrojnih stanara ponavljaju se iz godine u godinu. Traumatična iskustva i štete koje trpe pojedini stanari postali su nepodnošljivi, da su oštećeni stanari odlučili da javno iznesu ovaj problem.

Obradovani donošenjem Zakona o korištenju i upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada, stanari koji se godinama bore sa navedenim problemima ponadali su se da je njihovim paklenim  mukama došao kraj.

Brigu o održavanju zajedničkih dijelova zgrada preuzeo je Upravitelj uz odgovarajuću naknadu za održavanje, u ovom slučaju Stanouprava Bihać.

Iako su Zakonom propisani popravci i radovi na održavanju, kao i prioriteti na izvođenju istih, odluke o održavanju zajedničkih prostorija Stanouprave Bihač u najmanju ruku su paradoksalne.

Iako su upoznati sa dugogodišnjim problemom prokišnjavanja stanova u Lameli 4, pri čemu dolazi do ugrožavanja života i zdravlja ljudi, te značajnih šteta po same stanare, Stanouprava nije našla za shodno da u skladu sa Zakonom izvrši hitne opravke na sanaciji krovne konstrukcije.

Da paradoks bude veći, Stanouprava na početku zime vrši zamjenu staklene stijene u stubištu koja je bila u solidnom stanju, te je kao takva mogla trajati još koje desetljeće. O nepotrebnom utrošku i razbacivanju teško skupljenih novaca za održavanje, nema se riječi.

Prioritetni radovi su svakako sanacija krova koji prokišnjava, a ne nekakva nepotrebna kozmetička šminkanja kao u ovom slučaju.

Stanari koji imaju problem sa prokišnjavanjem krova i trpe iz godine u godinu štetu na svojim stanovima ostali su zatečeni ovakvim nesavjesnim radom Stanouprave. Kao hladan tuš došlo je nedavno otpanje snijega na krovovima i ponovno prokišnjavanje u stanove. Na pozive napaćenih stanara, Stanouprava se jednostavno oglušila, pravdajući se većim brojem intervencija.

Oštećeni stanari se pitaju kome idu na ruku ovakvo nesavjesno ponašanje Stanouprave Bihać koja u ova teška vremena po građane jednostavno rasipa novce za održavanje zgrada.

Vjerovatno na ruku onih lobija koji od svega imaju koristi, a evidentno je forsiranje staklarskih radova na zajedničkim prostorijama zgrada.

Kako se ugovaraju navedeni poslovi i imali pri tome nezakonitih radnji reći će nadležne institucije za sprečavanje kriminala i  korupcije, čiju prijavu  namjeravaju pokrenuti oštećeni stanari.

Dokad će oštećeni stanari trpiti štete koje su opisane, teško je reći. Pare nisu problem, para na računu nema jer se potrošene nesavjesnim poslovanjem Stanouprave Bihać.

Slika i prilika stambenog naselja Ozimice I govori da se na održavnju zgrada nije učinilo gotovo ništa. Uzroke za ovakvo stanje treba svakako preispitati, a gradske vlasti povesti sa vlasnicima stanova konkretnije akcije na uređenju zgrada.

Zbog neprimjerenog ponašanja suprotno Zakonu, oštećeni stanari će pokrenuti raskidanje ugovora sa navedenim Upraviteljem zgrade, te tražiti nadoknadu štete.

Zadovoljštinu za navedene štete oštećeni stanari potražit će u porničnom postupku pred nadležnim sudom.