Poslala je mužu ovu sliku! Vidite li na njoj razlog zašto je ODMAH zatražio razvod od nje?

Što to može biti toliko strašno na jednoj nevinoj fotografiji? Priča iza ove slike glasi ovako: Prezauzeti muž odlazi na poslovni put, i čim je stigao zove ženu kako bi joj javio da je sve u redu. Međutim, žena se ne javlja satima…

Napokon se javlja i kaže da nije čula zvonjavu telefona. Suprug zatim zahtijeva sliku istog trenutka i ona mu je šalje. Ali,na slici je i jedan dodatak.

 

Fotografija broj 2. će vam odgonetnuti i o kojem dodatku se radi.

9830989803