Gradsko vijeće Bihać: Pogledajte uslove prema kojima Grad finansira prevoz srednjoškolaca

Praksa sufinansiranje prevoza učenika srednjih škola uvedena je na početku mandata gradonačelnika grada Bihać. Budžet grada prije toga ovaj termin nije poznavao, a prevoz je ispunjavajući zakonsku obavezu financiran samo osnovnoškolcima koji borave dalje od pet kilometara od najbliže škole i to od strane Ministarstva obrazovanja USK.

Uvođenje besplatnog prevoza za sve učenike srednjih škola od strane gradonačelnika Galijaševića bio je popularan potez i mjera koja je pozitivno primljena širom Bosne i Hercegovine. Bilo je to veliko olakšanje za sve roditelje čija djeca putuju, a svaka ušteđena marka dobro je došla kućnom budžetu jer u zemlji kao što je Bosna i Hercegovina za većinu građana moglo bi se kazati da su socijalna kategorija, jer većina radi da preživi.

Međutim, u gradu u kojem je budžetski deficit dosegao skoro pedeset miliona KM, a konstantno kašnjenje budžetskih isplata neminovnost, nerealnost ovakve Odluke brzo se pokazala. Svakom poznavaocu budžetskih prihoda i rashoda bilo je jasno da je ovo dugoročno prevelik zalogaj za gradski budžet. Ni razvijene zemlje ovakvu odluku ne poznaju kao obaveznu praksu, a u Bosni i Hercegovini, pored Bihaća, još samo još nekoliko gradova financira prevoz srednjškolaca i to isključivo socijalne kategorije.

U prvoj godini mandata Emdžada Galijaševića za sufinanciranje karata za đake prevoznike izdvojeno je 47.000 KM, u drugoj – 2014. godini ta cifra iznosila je 314.000 KM, u 2015.godini 721.000 KM i u posljednjoj godini mandata – 2016. godini grad se za prevoz obvezao sa 684.000 KM.

Evidentno je da su cifre koje su isplaćivane mnogostruke porasle ako usporedimo njihov obim od prve do četvrte godine. Takvo povećanje nikako ne možemo pripisati povećanju obima srednjoškolaca, razloge valja tražiti administraciji gdje do sada nije ni bilo Odluke vijeća za trošenje novca po tom osnovu nego su sredstva jednostavno planiana budžetom i trošena, što ustvari dovodi u pitanje i poštivanje zakonskih odredbi.

Takav ugovor bio je najpovoljniji za učenike putnike, lišio ih je bespotrebne papirologije i dokazivanja da pripadaju socijalnoj kategoriji, a bez obzira na imovinsko stanje i potrebu korištenje prevoza mogli su da ga koriste sasvim besplatno. Ni prevoznici nisu vidjeli ništa loše jer su umjesto polupraznih autobusa imali mogućnosti da fakturišu autobuse pune đaka.

Troškovi po Odluci o finansiranju troškova prevoza srednjoškolaca koja se nikad do sada i nije našla pred Gradskim vijećem, sa nepunih 50.000 KM porasli su na preko 700.000 KM u samo dvije godine, a  sami incijatori Odluke, na čelu sa bivšim gradonačelnikom, u zadnjoj godini mandata predstavili su informaciju da ovu pogodnost grada koristi preko 1000 učenika srednjoškolca sa područja općine Bihać.

Kada se nova vlast upoznala sa potpisanim ugovorima, ali i financijskim posljedicama same odluke, te dugovanjima koja nisu isplaćena bilo je jasno da se ova odluka treba odnositi samo na socijalno ugrožene sugrađane kojima je to stvarno poteba, jer sve više budžetu nije podnošljivo. Sudeći po novoj odluci koji su na posljednjoj sjednici vijeća usvojili vijećnici ipak je vidljivo da socijalni prag nešto veći, a vjerovatno se htio postići nešto blaži efekat za roditelje srednjoškolaca s obizom na staru odluku.

Jasno je da je ovu oblast bilo potrebno urediti, da to bude odnos grada spram učenika škola, a ne sa prevoznicima, kao i da se uvedu određeni kriteriji.

Danas usvojena odluka omogućuje besplatan prevoz za sve učenike srednjih škola koji od mjesta prebivališta do škole prelaze udaljenost veću od pet kilometara, a pripadaju jednoj od sljedećih kategorija: 

  • djeca bez roditeljskog staranja,
  • djeca čija oba roditelja nemaju  primanja po bilo kom osnovu bez obzira na broj djece,
  • djeca sa invaliditetom,
  • djeca samohranih roditelja bez primanja ili primanja koja ne prelaze iznos 1 prosječne neto plate isplaćene u FBiH u posljednja 3 mjeseca, a prema zvaničnim podacima objavljenim u Zavodu za statistiku,
  • ukoliko u porodici ima jedan učenik srednje škole, a primanja u domaćinstvu po bilo kom osnovu ne prelaze iznos 1 prosječne neto plate isplaćene u FBiH u posljednja 3 mjeseca, a prema zvaničnim podacima objavljenim u Zavodu za statistiku, ostvaruje pravo na subvenciju troškova prevoza,
  • ukoliko u porodici ima dva ili više učenika srednje škole, a primanja u domaćinstvu po bilo kom osnovu ne prelaze iznos 1,5 prosječne neto plate isplaćene u FBiH u zadnja 3 mjeseca, a prema zvaničnim podacima objavljenim u Zavodu za statistiku, pravo na subvenciju troškova prevoza ima drugo, treće i više djece.

Djeca sa invaliditetom imaju pravo na subvenciju troškova prevoza bez obzira na udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta sjedišta škole.

Novom odlukom prostor za manipulacije i zloupotrebe sveden je na minimim, za razliku od ranijeg načina kada je prevoz plaćan dirketno prevoznicima bez Odluke Gradskog vijeća. Inače, vijećnici Stranke demokratske akcije (SDA) glasali su protiv ovakve Odluke koja će u budžetu grada Bihaća uštedjeti nekoliko stotina KM sredstava koja su se netransparentno trošila.