FOTO // Dokaz da KRAJINA ne dobija više nego što daje !!!!

Prema Novalićevom mišljenju, postoji optička percepcija zapostavljenosti ovog kraja koja nije sasvim tačna.

Prema podacima Ministarstva finansija F BiH od 15 500 mil. KM javnih investicije planiranih za period 2016.-2018. u F BiH na USK-a je alocirano 70 mil. KM. Fiskalni kapacitet USK-a danas je najmanji u Federaciji BiH od svih kantona.

U državi sa najmanjim dohodkom u regiji Kanton USK-a je najbjedniji. Narodski prevedeno, imamo najmanji kapacitet u F BiH da pružimo dostojno obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, da osiguramo kulturne i sportske potrebe, da potaknemo otvaranje radnih mjesta.
Pokazatelj fiskalnog kapaciteta je ocjena rada bivših i sadašnjih politika i političara USK-a.

Uzroci za katastrofalno stanje su objektivni (prometna nepovezanost,udaljenost od centra države, deindustralizacija), ali oni subjektivni su dominantni (nesposobnost vlasti, korupcija, podanički odnos prema centru političke moći, sitnospostvenički interesi, diskriminirajuća zakonska rješenja, nekompetentnost…). 

Za opaziti autobuse pune mladih ljudi koji napuštaju ovu zemlju nije potrebna sposobnost optičke percepcije.

15941278_10208697721940611_5924187520059277401_n

15976944_10208697729780807_338965394415255964_n

15978105_10208697714860434_576534420015702070_n