Kako su kadrovi SDA od studenata “krali” novac ?!

Bosanskohercegovačkoj javnosti nije nepoznanica da se SDA o svojim kadrovima itekako dobro brine smještajući ih na vrlo bitne pozicije u stranci, ali i javnim preduzećima, državnim funkcijama i slično …

Brojni su primjeri ovakvih radnji, ali ima i primjera gdje svoje kadrove obuče da se od proračunskog novca školuju, a onda ih nagrade pozicijom u javnom preduzeću. Naravno, za sve ovo morate imati vrlo malo morala, a puno bezobrazluka i bestidnosti bez granica!

Tako su, primjerice, od novca iz proračuna Bosansko-podrinjske županije Goražde u 2015. godini, predsjedavajuća Skupštine tog kantona Aida Obuća i tadašnji poslanik SDA u istoj Skupštini i predsjednik Općinske organizacije SDA Goražde Adis Halilović sebe stipendirali sa po 3 tisuće KM za postdiplomske studije na Internacionalnom Univerzitetu u Goraždu, iako redovni studenti tog Univerziteta u Goraždu kod kantonalnog Ministarstva za obrazovanje nisu imali pravo aplicirati na stipendije. Ipak, što ste bliži izvoru, to se više grijete. Tako su ovo dvoje kadrova SDA ušli u proces svog daljeg napredovanja, zahvaljujući novcu građana. Predsjedavajuća Skupštine Bosansko-podrinjske županije Goražde osim ove stipendije, stipendirana je i od strane preduzeća u kojem je zaposlena JP „Bosanskopodrinjske šume“ d.o.o. Goražde sa dodatnih 1500,00 KM, iako se prvobitno obratila zahtjevom da joj se dodijeli 3 tisuće KM. Interesantno je da se stipendiranje dešavalo u vrijeme kad se vodila žustra stranačka rasprava i lobiranje hoće li Internacionalni Univerzitet ostati u Goraždu ili će pak njega zamijeniti novi Univerzitet iz Travnika sa zgradom i u Goraždu. SDA je tada podržala ostanak Internacionalnog Univerziteta u Goraždu kako bi njeni kadrovi uspješno kompletirali svoje studije.

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH također je potvrdio da su: Aida Obuća i Adis Halilović nezakonito uzimali novac iz proračuna kantona.

No, priči tu nije kraj. Zahvaljujući stranačkoj podobnosti, po završetku postdiplomskog studija, Adis Halilović imenovan je na poziciju v.d. direktora Direkcije „BH Telecoma“ u Goraždu. Iako se dugo nije pojavljivao na sjednicama Skupštine, Halilović je više mjeseci primao poslanički paušal, iako je već tada bio u sukobu interesa. Javnost ne bi imala istu informaciju da poslanik SDP-a Suad Došlo, nije iznio ovaj problem, a SDA-ovi predstavnici u Skupštini nastojali su pronaći opravdanje za isto. Halilović je nakon konačnog imenovanja, prepustio poslanički mandat slijedećem kandidatu sa liste SDA i tako dokazao da stranački lobiji rade svoje. „Svoje“ je vjerovatno za stranku uradio i sam Halilović sa kolegom Adisom Agovićem, kad su sa mjesta predsjednika Kantonalnog izvršnog odbora SDA BPK smijenili Salku Obhođaša, tadašnjeg visokopozicioniranog funkcionera SDA i bivšeg premijera BPK Goražde. Agović, aktuelni poslanik SDA u Skupštini BPK Goražde, svoje pak radno mjesto traži u Službi za zapošljavanje BPK Goražde na poziciji savjetnika za zapošljavanje, a to je uslovio i prijetnjama, te skidanjem s dnevnog reda sjednice Skupštine BPK Goražde Financijskog plana ove Službe za 2017. godinu, vjerovatno do ispunjenja njegovog zahtjeva i njegovog zapošljavanja.

Ostalo je, dakle, da i predsjedavajuća Skupštine (druga stipendistica) pronađe svoje radno mjesto po uzoru na kolegu Halilovića. Iako je stalna uposlenica javnog preduzeća, ambicije su joj porasle nakon neformalnog druženja SDA-ovih visokopozicioniranih kadrova u planinskom odmaralištu u blizini Goražda, kada je doznala da će goraždanskoj poslovnici „Elektrodistribucije Sarajevo“ trebati šef/ica. Međutim, stvari se za Obuću sad dodatno kompliciraju, jer će se i u travničkoj poslovnici „Elektrodistribucije Zenica“ popunjavati ista pozicija. Nezvanično je, kako će travnička poslovnica u raspodjeli „pripasti“ SDA-u, a goraždansku bi trebao popuniti kadar SBB-a. Saznavši to, Obuća se odmah angažuje u stranačkom lobiranju tokom zasjedanja Glavnog odbora SDA u Sarajevu sredinom prosinca, gdje joj je obećano da će stranka raditi na tome.

U istom periodu Obuća je posjetila i predsjednika SBB-a, gusinjskog zločinca Fahrudina Radončića, kako bi putem njega lobirala u zamjeni stranačke raspodjele u kojoj bi po njenoj procjeni, SDA-u „pripala“ goraždanska poslovnica, a SBB-u travnička. Zauzvrat, Obuća bi SBB-u prepustila mjesto predsjedavajućeg Skupštine u BPK Goražde, poziciju na koju računa SBB još od završetka Lokalnih izbora 2016., kad zajednički kandidat SBB-SDA Muradif Kanlić nije uspio postati načelnik općine Goražde, nakon čega SBB i danas insistira na dodatnoj poziciji i dijelu „kolača“. Iz SBB-a traže poziciju premijera ili predsjedavajućeg, stoga se za smjenu priprema i premijer BPK Emir Oković, ali postoje veći izgledi da će bez pozicije ipak ostati Obuća, koja po svom angažiranju ne želi ostati „praznih džepova“, te bi radije žrtvovala svog stranačkog kolegu Okovića, nego ostala bez pozicije.