ASDA napušta koaliciju u GV Bihać ???

Nakon što je dogovorena raspodjela vlasti, te nakon toga su i na posljednoj sjednici Gradskog vijeća razriiešene stare i imenovane nove privremene upravliačke strukture, počele su trzavice medu koalicionim partnerima u Gradu Bihaću.

Naime, iz kuloara se vec zna kako je “izrezan” onaj najsladi dio kolača u podjeli pozicija i preduzeća u Gradu Bihaću. Tako je vec svima poznato kome je pripalo JP “Komrad” d.o.o. Bihać, JP “vodovod” d.o.o. Bihać ili Zavod za prostorno uređenje, dok istovremeno gradonačelnik Fazlić najavljuje transparentan konkurs i izbor najboljih Bišćana i Bišćanki na te pozlcije.

Nakon što su međusobno ipak dogovorili podjelu, dio koalicije je zauzeo stav da za govornicom vijeća ne pricaju mnogo jer je to populisički,  a da će oni svojim radom i rezultatima “progovoriti”. Nažalost, mnogi su u tom dijelu zamijenili govornicu u vijecu sa društvenim mrežama, tako da prlca o populizmu i rezultatima postaje iz dana u dan sve više kontradiktorna.

Svakako građani očekulu da oni koji su izabrani, sa kvalitetnim diskusijama, argumentima, inicijativama i svim drugim poslovnlčkim pravima vijećnika kreiraju “bolji Bihać” kojeg su najavljivali jedni 2008. godine, drugi 2012. godine i trecl 2016. godine.

No, ako pojedini vijećnici ne upotrebljavaju ulogu vuećnika u samoj sali vijećnice, ako sjednicu vljeća i razmatranje materijala ne upotrijebe za kreiranje boljeg Bihaća, mnogi građani su navikli na šutnju i “mahanje” rukama i glavom, građani to neće zamjeriti jer su naviknuti na “mahače” i “klimače”, ali je poseban momenat u novom sazivu vijeća da se stav o mogućim kadrovskim riješenjima iznosi na drustvenim mrežama. Značaj tome daje i ako je “kornenatator” dio koalicije koja i imenuje upravljačke strukture.

Tako je jaz u komunikaciji koalicionih partnera i više nego očit jer je jedan od vijećnika koji participira u koaliciji na društvenoj mreži “Facebook” (ne za govornicorn vijeća jer je to populistički) obrušiona moguće kadrovsko riješenje njegovog koalicionog partnera. Javnosti je veorna bitno napomenuti da se uvaženi vijećnik Sej Ramie jos nikako nije javio da diskutuje na sjednicama Gradskog vijeća, izuzev podnošenja izvleštaja Komisije ciji je predsjednik.

sej
lz teksta u članku čiji naslov rnožete da vidite na slicl, jasno je zaključiti na kojeg koalicionog partnera se odnosilo ovo negodovanje vijecntke Gracđanskog saveza (GS). Kontaktirall smo rukovodstvo Gradske organizacije Stranke demokratske aktivnosti (ASDA) prije svega da provjerimo da li će ići  ka takvom kadrovskom riješenju, na što smo dobili negativan odgovor, ali da jos uvijek i nemaju konkretno ime koje ce biti njihovo rješenje na poziciji dirketora JP “Komrad” d.o.o. O komentaru vijećnika njihovog koalicionog partnera GS nisu dali značajan komentar, navodeći da bi svi vijećnici, a posebno oni s kojima su u koalicionom sporazumu trebali da svoje stavove iznesu na samoj sjednici vijeća iii na sastancima sa koalicionim partnerima, a takve reakcije su vjerovatno političko neiskustvo i želja za skretanje pozornosti.

ovkoalicija

Da Ii su ovo prve trzalice koje će na koncu zbog nagomilanih koraka nepoštivanja koalicionog sporazuma i javnih međusobnih optužbi rezultirati novim preslagivanjem u Gradskom vijeću Bihać ostaje nam da vidimo.