Hoće li i Šuhret Fazlić vjerovati u obećanja Vlade FBiH o finansijskim sredstvima za aerodrom u Bihaću?

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Bihać razmatrale du se  Odluke:

  • Prijedlog Rješenja o opozivu ovlaštenja predstavnicima osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Aerodrom Bihać “ d.o.o. Bihać
  • Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać
  • Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać
  • Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać

No, prije samog zasjedanja sjednice gradonačelnik Fazlić Šuhret je kao i materijal za BBI galeriju, tako i Odluke koje se tiču upravljačkih struktura JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać povukao sa dnevnog reda. Njegovo objašnjenje razloga povlačenja ovih Odluka su obećanja premijera Vlade USK Rošić Huseina, kao i Vlade FBiH kako je ovo ipak “ozbiljan” projekat.

S obzirom da je JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać osnovan prije godinu dana, a da je Grad snosio troškove plaćanja Nadzornog odbora, Skupštine  i direktora JP „Aerodrom Bihać “ d.o.o. Bihać skoro godinu dana, a da niti kamen temeljac nije postavljen, vijećnik Bećirspahić Dinko je pitao gradonačelnika koliko je sredstava izdvojeno iz Budžeta Grada Bihaća za JP „Aerodrom Bihać “ d.o.o. Bihać.

Činjenice radi, podsjetimo gradonačelnika Fazlića da je kamen temeljac trebao biti postavljen prošle godine koncem februara, međutim u zadnjem trenutku je isti otkazan, jer nije ispunjeno obećanje sa viših nivoa vlasti. Vijećnik Dinko Bećirspahić (SBB) je najavio podnošenje inicijative koja će Odluku o osnivanju JP „Aerodrom Bihać “ d.o.o. Bihać staviti van snage i tako smanjiti i spriječiti dodatne troškove budžeta Grada Bihaća koji je svakako u dubiozi.

U ovom trenutku je rasprava o tekućoj rezervi Grada Bihaća o kojoj je portal USN.ba pisao nekoliko puta. Prema dosadašnjim diskusijama, ovaj izvještaj neće dobiti potrebnu većinu.