Da li su predstavnici iz Krajine opravdali povjerenje glasača? Šepić najaktivniji, Kamber 0 učinak!

Priča o aktivnostima političkih predstavnika Krajine u zakonodavnim tijelima Federacije BiH i države Bosne i Hercegovine, postala je predmet redovnih analiza kojima su se sve češće počeli baviti novinari određenih web portala i drugih medija, ali i obični građani.

Zahvaljujući komunikacijskim kanalima i novim tehnološkim dostignućima, građani postaju svjesni društveno-političke zbilje i imaju neograničen pristup informacijama.

Kraj je 2016. godine, uskoro ćemo objaviti rezultate rada i učinak naših zastupnika u ovoj, a sada podsjećamo na aktivnosti i učinak, te koliko su građani imali koristi od svojih predstavnika u 2015. godini. Prošlogodišnji rezultati rada zakonodavnih tijela u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, odnosno političkh aktera u njima, daju nam jasan uvid u rad političkih predstavnika Krajine u Parlamentu BiH i FBiH. Analiza je urađena u sklopu monitoringa rada parlamenata i skupština u BiH, od strane nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa (CCI).

Kada je u pitanju Parlament BiH, a koji se sastoji od Doma naroda i Predstavničkog doma, Krajinu predstavljaju  Senad Šepić (SDA) i Jasmin Emrić (A-SDA) u Predstavničkom domu, te Sead Kadić (SDA) u Predstavničkom domu. 

Prema pomenutoj analizi, pregled aktivnosti pomenutih članova Parlamenta BiH izgleda ovako:

1. Senad Šepić (SDA) (Predstavnički dom) imao je ukupno 75 aktivnosti, od toga 24/13 diskusije/replike, 11 zaključaka, 12 zastupničkih pitanja, 15 inicijativa;

2. Jasmin Emrić (A-SDA) (Predstavnički dom) imao je 64 aktivnosti, od toga 38/8 diskusije/replike, 10 zaključaka, 7 zastupničkih pitanja, 1 inicijativa;

3. Sead Kadić (SDA) (Dom naroda) imao je ukupno 5 aktivnosti, od toga 1/0 diskusije/replike, 3 amandmana, 1 zastupničko pitanje.

Imajući u vidu predstavljene podatke, možemo zaključiti da su Šepić i Emrić tokom 2015. godine bili veoma aktivni i da su zastupali interese Krajine i opravdali povjerenje birača. Ono što je porazno i razočaravajuće, jeste činjenica da je Sead Kadić tokom 2015. godine pokazao visok nivo pasivnosti i neodgovornosti. Na osnovu podataka, reći ćemo da je Sead Kadić prespavao 2015. godinu.

Kada su u pitanju primanja i naknade poslanika i delegata u Parlamentu BiH, poznato je da se radi o veoma visokim i za mnoge građane BiH nezamislivim ciframa.

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine također čine dva doma, Predstavnički dom i Dom naroda. U oba doma, Krajina također ima svoje predstavnike. U Predstavničkom domu Krajinu predstavljaju Esad Bašagić (SDA), Asim Kamber (SDA), Kasim Mulalić (SDA), Sead Jusić (SBB), Azra Hadžić (SBB), Mirsad Topčagić (A-SDA), Ismet Kurić (A-SDA), Almir Zulić (DF), Hajrudin Havić (SDP), Mira Ljubijankić (SDP) i Elma Đogić (Laburistička stranka BiH). Kada je u pitanju Dom naroda, Krajinu predstavljaju Admir Hadžipašić (A-SDA), Mehmed Mahmić (SDA), Mirvet Beganović (Laburistička stranka BiH), Rasim Kantarević (Laburistička stranka BiH) Mladen Lonić (SDP) i Željko Mirković (SDP).

Pregled aktivnosti predstavnika Krajine u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH izgleda ovako:

1. Esad Bašagić (SDA) – ukupno 5 aktivnosti, od toga 4 pitanja, 1 inicijativa;

2. Asim Kamber (SDA) – nije imao aktivnosti;

3. Kasim Mulalić (SDA) – ukupno 5 aktivnosti, od toga 1 amandman, 2 pitanja, 1 inicijativa;

4. Sead Jusić (SBB) – ukupno 10 aktivnosti, od toga 10 pitanja;

5. Azra Hadžić (SBB) – ukupno 5 aktivnosti, od toga 3 pitanja, 2 inicijative;

6. Mirsad Topčagić (A-SDA) – ukupno 7 aktivnosti, od toga 7 amandmana;

7. Ismet Kurić (A-SDA) – ukupno 21 aktivnost, od toga 18 amandmana, 1 pitanje, 2 inicijative;

8. Almir Zulić (DF) – ukupno 2 aktivnosti, od toga 1 pitanje, 1 inicijativa;

9. Hajrudin Havić (SDP) – ukupno 1 aktivnost, od toga 1 pitanje;

10. Mira Ljubijankić (SDP) – ukupno 5 aktivnosti, od toga 3 amandmana, 2 inicijative;

11. Elma Đogić (Laburistička stranka BiH) – ukupno 10 aktivnosti, od toga 1 amandman, 9 pitanja.

Imajući u vidu navedene podatke, možemo reći da je zaista Asim Kamber, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, osoba koja je izigrala povjerenje i birača i sramotno naplatila vlastiti nerad. Sa druge strane, podaci govore da su neki od članova Parlamenta FBiH bili aktivni i odogovorno izvršavali svoje obaveze. Bez obzira na sve navedeno, ne možemo reći da su opravdali visoke naknade i druge oblike primanja za poziciju koju obavljaju.

Aktivnosti predstavnika Krajine u Domu naroda Parlamenta FBiH izgledaju ovako:

1. Admir Hadžipašić (A-SDA) – ukupno 10 aktivnosti, od toga 10 amandmana;

2. Mehmed Mahmić (A-SDA) – ukupno 1 aktivnost- jedno pitanje.

3. Mirvet Beganović (Laburistička stranka BiH) – ukupno 10 aktivnosti, od toga 8 pitanja, 2 inicijative;

4. Rasim Kantarević (Laburistička stranka BiH) – ukupno 5 aktivnosti, od toga 1 amandman, 4 pitanja;

5. Mladen Lonić (SDP) – 11 aktivnosti, od toga 6 amandmana, 5 pitanja;

6. Željko Mirković (SDP) – 8 aktivnosti, od toga 6 amandmana, 2 pitanja.

Kao što smo imali prethodni slučaj Asima Kambera u Predstavničkom domu, tako su i u Domu naroda prisutni neradnici koji, kako smo već pomenuli, debelo naplate svoj nerad. U grupu najvećih neradnika spada i Mehmed Mahmić. Porazna je činjenica da je pomenuti dvojac mogao mnogo više uraditi za Krajinu tokom 2015. godine, uputiti neke inicijative, jedan amandman, ili postaviti barem neka pitanja.

Nadamo se da će se naši predstavnici u parlamentima BiH probuditi u 2017. godini i odgovorno raditi svoj posao. Nagomilani problemi i socio-ekonomsko stanje u državi čeka na bolje dane. Uz ovakve pristupe, sumnjamo da će nam u skorije vrijeme biti bolje. Krajina će još dugo čekati na bolje dane, konkretne projekte i investicije, a od centara moći dobit će mnoga obećanja koja spadaju u sferu naučne fantastike, fikcije, neostvarenih snova i pustih želja.