Prva redovna sjednica novog saziva Općinskog vijeća Velike Kladuše prekinuta je zbog toga što nije usvojen dnevni red. Sporna odluka zbog koje je “pao” dnevni red bila je povlačenje tačaka vezanih za imenovanje radnih tijela i komisija Općinskog vijeća.

S dnevnog reda ih je povukla predsjedavajuća Komisije za izbor i imenovanja Elvira Abdić Jelenović jer, kako je rekla, komisija (na čijem je čelu, op.a) nije formirala konačne prijedloge za imenovanje radnih tijela. U opoziciji su nakon toga ustvrdili da vijeće ne može tretirati ni ostale materijale s dnevnog reda ukoliko nisu formirane komisije.

Pat pozicija: 14 za, 14 suzdržanih

“Sjednica vijeća bi trebala da krene s formiranjem komisija koje bi tretirale određene materijale. Danas je na dnevnom redu bio Nacrt budžeta za 2017. godinu i nije ga tretirala komisija za budžet i finansije kao ni komisija za budžet i propise. Znači, vrlo važne komisije u kojima trebaju da sjede pravnici i građani ove općine koji su zainteresirani za dokument koji se donosi jednom godišnje i koji utvrđuje kako će se raspolagati s novcem Općine. Ta radna tijela nisu tretirala ove materijale, a mi nismo u stanju da o njima raspravljamo ovdje do ponoći. Mi smo za ekspeditivan rad vijeća, a ne za ovo kako se sada radi”, rekao je Ibrahim Kajtazović iz Kladuške stranke privrednog prosperiteta.

img_7645

Za dnevni red bez tačaka koje je povukla predsjedavajuća Komisije za izbor i imenovanja glasalo je 13 vijećnika Laburističke stranke i nezavisna vijećnica Refika Purić. Ostali vijećnici, među kojima i zamjenik predsjedavajućeg vijeća Enver Pehlić, bili su suzdržani. Takav ishod glasanja značio je da dnevni red nije usvojen i da se sjednica ne može održati.

Vijećnik Demokratske narodne zajednice Nermin Purić smatra kako je bilo za očekivati da se dnevni red ne usvoji jer su iznijeti prijedlozi koji po logici stvari ne mogu biti prihvaćeni. “Tu mislim na prijedlog za povlačenje imenovanja članova komisija. Te komisije su bitne da bi se mogla provesti procedura rasprave o aktima koje donosi vijeće. Nepostojanje komisija automatski isključuje mogućnost razmatranja akata koje općinsko vijeće treba donijeti. Drago mi je da su vijećnici prepoznali da se ovdje radi o jednom pokušaju drastičnog kršenja poslovnika općinskog vijeća”, rekao nam je Purić.

Nova sjenica do kraja godine?

Najglasniji vijećnik bio je Fuad Sulejmanagić iz Stranke demokratske aktivnosti (ASDA), koji je više puta ukazivao da će povlačenjem tačaka o imenovanju radnih tijela doći do kršenja Poslovnika vijeća i Statuta Općine.  “Član 22. poslovnika kaže da radna tijela moraju tretirati materijale da bi nama došli na vijeće. Drago mi je da ima razumnih vijećnika i snaga u vijeću koji su uvidjeli to i neće da učestvuju u kršenju poslovnika vijeća i statuta Općine”, konstatovao je Sulejmanagić.

S druge strane, pozicija optužuje opoziciju da je odgovorna za današnji prekid sjednice. Predsjedavajući Općinskog vijeća Fikret Bašić je u izjavi za medije rekao da su “vijećnici opozicije pokušali da unesu nemir u samo vijeće i da uvedu neku vrstu sumnje da li je to sve po poslovniku ili ne”.

img_7643

“Mi smo dali obrazloženje da ovlašteni predlagač ima pravo da s dnevnog reda povuče materijale koje je predložio i o tome se ne glasa. Ovi koji nisu glasali za dnevni red snose najveću odgovornost za neodržavanje današnje sjednice iz razloga što smo imali jako važne materijale na dnevnom redu poput Nacrta budžeta i održavanja puteva u zimskom periodu”, rekao je Bašić. On je mišljenja da će se nova sjednica, zbog iznimne važnosti materijala koji trebaju biti razmatrani, održati do kraja ove godine.

Današnja dešavanja su potvrdila naše pisanje nakon konstituirajuće sjednice vijeća kako Velika Kladuša nije dobila stabilnu vladajuću većinu koja će na osnovu formalnog koalicionog sporazuma raditi u interesu građana. Ono što smo danas vidjeli u vijećnici Općine nastavak je stanja koje smo imali u prethodnom sazivu Općinskog vijeća, a koje je najčešće rezultiralo neradom i blokadom funkcionisanja najvišeg lokalnog predstavničkog tijela.