NOVI ZAKON: Fadil Novalić će imati penziju 2.252 KM, dok će većina običnih radnika imati minimalac od 326 KM

Predstavnički dom Parlamenta FBiH jučer je usvojio Prijedlog Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Sada se čeka da taj isti zakon usvoji Dom naroda Parlamenta FBiH kako bi zakon stupio na snagu do kraja ove godine

Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine se na taj način nadaju da će im biti poboljšani uvjeti za život, dok opozicija tvrdi da će novim zakonom biti smanjene penzije za 90 posto ljudi u FBiH, piše Source.ba

Ono što je ostalo isto je to da se penzija stječe sa 65 godina ili sa 40 godina radnog staža. Jedna od novosti je ta da će se penzija moći dobiti sa 65 godina života i minimalno 15 godina radnog staža.

Ono što je novina u novom zakonu je uvođenje bodovnog sistema koji će određivati visinu penzije prema primanjima radnika u radnom vijeku. To znači da će osoba koja svake godine prima platu u visini prosječne plate u FBiH za tu godinu dobiti jedan bod. Ti lični bodovi množe se s opštim koeficijentom koji iznosi 13,6.

Ipak, jedan od problema u budućnosti mogu predstavljati sredstva kojih uvijek nedostaje. Tako se Vlada FBiH, tačnije Federalni zavod PIO, ove godine zadužila oko 200 miliona KM kako bi penzije bile isplaćene na vrijeme.

Ono što je također novina kod novog zakona je to da su pooštrene mjere za dobijanje invalidske penzije, kao i mjere za osiguranje porodične penzije. Uvedena je i tzv. posmrtnina, koja će se isplaćivati u slučaju smrti.

Sa novim zakonom se uopće ne slaže opozicija u FBiH koja smatra da radnici koji imaju platu manju od 800 KM neće moći imati veće penzije od 380 KM, a što je prema riječima opozicije 90 posto radnika u FBiH.

Danas je za Source.ba portal govorio Omer Omerefendić iz Saveza udruženja penzionera u Kantonu Sarajevo koji nam je pojasnio na koji način će se bodovati penzioneri.

“Oni koji budu imali prosječnu platu u FBiH, a rade 40 godina, imat će 40 bodova. Ukoliko imaju manju platu za 20 ili 30 posto, onda će za toliki broj bodova biti umanjen njihov izračun za penziju. Osnov za taj izračun je uplaćeni radni staž i doprinos. Mi smo se složili da vrijednost boda bude 13,6, kako ne bi bili ugroženi radnici koji rade u realnom sektoru i čije su plate relativno male”, kaže za Source.ba portal Omer Omerefendić.

U praksi to bi značilo sljedeće: Ukoliko biste radili 40 godina, a imali biste platu koja se vrti oko prosjeka u FBiH, to znači da ćete za tih 40 godina rada osvojiti 40 bodova, a ti bodovi se onda množe sa kvotom od 13,6. To znači da biste trebali imati penziju u iznosu od 544 KM. U slučaju da su vaša primanja manja za 50% od prosječne plate u FBiH (20 bodova), onda bi po toj računici trebali dobiti oko 272 KM penzije. Međutim, novi zakon predviđa da najmanja penzija, bez obzira na primanja, bude 326 KM, te penzija ispod te cifre ne može ići niže.

“Ovaj zakon je neuporedivo bolji u odnosu na postojeći zakon. Garantovano je da će se do svakog petog dana u mjesecu obezbijediti sredstva za isplatu penzije. Garantovano je povećanje penzija prema rastu troškova života. Prvi put od 1998. godine su uvedene posmrtnine za penzije”, kaže Omer Omerefendić za naš portal.

Ono što je naglašeno je to da će svaka penzija biti umanjena za 4% u slučaju da radnik ode u penziju jednu godinu ranije. Za svaku godinu penzija se smanjuje za četiri posto (dvije godina = osam posto i slično).

“Određeno je to umanjivanje za raniji odlazak u penziju i to je istina, iako to nije navedeno. Tako se nastoji uvesti stimulisanje radnika koji je sposoban i zdrav. Ukoliko radnik nije sposoban, onda se te stvari regulišu na drugi način, tako što se aktiviraju medicinska vještačenja. To je uvedeno zbog onih koji mogu da rade, ali im se jednostavno ne radi”, poručio je na kraju razgovora za Source.ba portal Omer Omerefendić iz Saveza udruženja penzionera u Kantonu Sarajevo.

Za naš portal danas je govorio i Admir Čavalić, ekonomski analitičar, koji se dotakao novog zakona za penzionere u FBiH.

“Bilo kakav novi zakon je bolji od postojećeg jer trenutno imamo ogromne probleme sa penziono-invalidskim fondom. Uveden je bodovni sistem koji je dobar za sve one koji se vrte oko prosjeka i one koji idu preko prosjeka. Ipak, ne može se reći da je ovaj zakon dobar za sve kategorije ljudi. Opravdana je briga ljudi koji imaju platu koja je niža od prosjeka i to su uglavnom ljudi iz realnog sektora. Ovaj prosjek je mnogo veći upravo zbog plata iz javnog sektora. Suština same reformske agende je ta da tjera poslodavce da podižu plate, odnosno da plaćaju onaj dio kojeg su ranije davali kao neoporezivi dio. Pretpostavka je da će doći do povećanja broja ljudi koji će imati tu neku prosječnu platu u FBiH”, kaže za naš portal Admir Čavalić.

“Ako ne bude dolazilo do povećanja koeficijenta od 13,6 onda može doći do problema. Bitno je da konstantno dolazi do povećanja tog koeficijenta. Pitanje je sada ko će odlučivati o povećanju tog koeficijenta i šta će se pratiti. Znamo da je Fadil Novalić imao problema kada je u pitanju potrošačka korpa, jer ta potrošačka korpa nije realna i nije vjerodostojna, pa je s toga bitno kakvi će se parametri pratiti za povećanje tog koeficijenta od 13,6”, rekao je na kraju razgovora za Source.ba portal Admir Čavalić, ekonomski analitičar.

Kada je u pitanju praktično računanje, ukoliko imate platu od 580 KM, što je za 30 posto manja plata u odnosu na onu prosječnu, onda biste za svaku godinu trebali dobiti 0,70 bodova koji se množe sa koeficijentom od 13,6. U tom slučaju (nakon 40 godina radnog staža) trebali biste imati penziju od 380 KM. U slučaju da je vaša plata veća za nekih 30% od prosječne plate, dakle da imate platu od 1080 KM, onda će vaša penzija iznositi 707 KM (1,3 bodova za svaku godinu = 40 x 1,3 x 13,6).

S obzirom da premijer FBiH, Fadil Novalić, trenutno ima platu od 3.442 KM njegova penzija po novom zakonu bi, hipotetički gledano (neće biti na toj funkciji 40 godina), iznosila 2.252 KM (4,14 bodova za svaku godinu, s obzirom na povećanje bodova u odnosu na prosječnu platu x 40 godina radnog staža, što je hipotetički gledano x koeficijent 13,6).