Obnavlja se Autobuska stanica koja je godinama bila ruglo grada

Putnička agenicija “Putnik prevoz” nedavno je od “Krupatransa” u čijem je vlasništvu bio objekat, u privatizacijskom postupku kupila Autobusku stanicu u Bosanskoj Krupi i pokrenula njenu dogradnju i uređenje da više ne bi bila gradsko ruglo.

Direktor agencije Aziz Hadžić kaže da su u stečajnom postupku Autobusku stanicu kupili od “Krupatransa” i ušli u posjed te dodaje da radnici intenzivno rade na njenom uređenju.

Izgradnjom autobuske stanice građani će prvi put doživjeti da na stanici imaju perone. Radovi će biti okončani u dogledno vrijeme. Imat ćemo četiri zatvorena i peti otvoreni peron za lokalne linije na kojima će putnici     odmah moći izaći- ističe Hadžić.

Novoizgrađeni peroni bi, dodaje Hadžić, i pored određenih zastoja i objektivnih problema, trebali biti stavljeni u funkciji do Nove godine te naglađava da im je prioritet dograditi perone da bi što prije mogli primiti i otpremati prve autobuse i sanirati ravni krov na objektu.

Autobuska stanica se prostire na nešto više od 3.000 kvadratnih metara, od čega će više od polovine zauzeti poslovni prostori za obavljanje ostalih djelatnosti. Izvođaći radova su kompanije “Memić-gradnje” i “BC -gradnja” iz Bosanske Otoke.