Vijećnik SDA stranke Halid Kapić vijećničkim paušalom stipendirat će dvije mlade studentice

Da u našem Cazinu, gradu svjetlosti, ima svijetlih primjera ovdašnjih političara, dokazuje nam neobičan čin novoizabranog vijećnika Halida Kapića.  Naime, ovaj novoizabrani vijećnik ispred SDA stranke, odustao je od primanja vijećničkog paušala, odnosno preusmjerit će ga u druge svrhe, te…

Da u našem Cazinu, gradu svjetlosti, ima svijetlih primjera ovdašnjih političara, dokazuje nam neobičan čin novoizabranog vijećnika Halida Kapića.  Naime, ovaj novoizabrani vijećnik ispred SDA stranke, odustao je od primanja vijećničkog paušala, odnosno preusmjerit će ga u druge svrhe, te…

“Suosjećajući u ovom vremenu sa prijateljima, rođacima, građanima, lijepe nam naše BiH, svjestan sam težine života u našem okruženju.Vodeći se potrebom za naukom i izučavanjem kao i stvaranjem boljih uslova življenja na ovim prostorima, prepoznajem mlade ljude koji žele i imaju snagu da grade bolji život u Bosni, a ekonomska strana im je veoma teška i iz tog razloga želim da paušal koji ću zaraditi u vijećničkom mandatu darujem i pomognem kako njima tako njihovim roditeljima i široj zajednici” – kazao je za portal Cazin.NET vijećnik ispred SDA stranke Halid Kapić.

Pokušali smo doći do informacija koliko se vijećnika u zadnjih nekoliko godina mandatiranja u OV Cazin opredijelilo na ovakav korak, međutim koliko nam je poznato, do sada u Cazinu, nije zabilježen nijedan ovakav ili sličan primjer odustajanja vijećnika od svojih naknada.

“Vjerujem da će svojim obrazovanjem steći stručnost da budu bolji od nas i da ako bog da pomognu društvu u svojoj zajednici. Za sada sredstva ću uplaćivati na imena dviju veoma uspješnih studentica B.D. i A.P. Nadam se da će ovaj primjer probuditi dobru stranu kod većine političara” – dodaje Kapić.

Zajedno sa vijećnikom Kapićem, dijelimo mišljenje i nadanja da ćemo u budućnosti imati više ovakvih primjera i da će “politička matematika” više računati na mlade ljude kako bismo se svi maksimalno posvetili budućnosti i boljem životu u Cazinu i u BiH.