Sarajevo: U 77. godini preminuo profesor Vlatko Doleček

U Sarajevu je u 77. godini jučer iznenada preminuo profesor Vlatko Doleček, potvrđeno je za Klix.ba na Akademiji nauka i umjetnosti BiH.

Akademija nauka i umjetnosti priprema komemoraciju koja će, kao i sahrana, biti održana tokom naredne sedmice, jer supruga i kćerka profesora Dolečeka žive van granica BiH. O tačnim terminima komemoracije i sahrane ANUBiH će javnost naknadno obavijestiti.

Vlatko Doleček je bio doktor tehničkih nauka, Mašinski fakultet završio je 1963. godine u Beogradu, a pet godina kasnije postao je magistar tehničkih nauka na Građevinskom fakultetu u Sarajevu. Doktorski studij završio je 1979. godine na Mašinskom fakultetu u Sarajevu.

Bio je redovni profesor, docent i dekan Mašinskog fakulteta u Sarajevu, naučni savjetnik u Institutu UNIS, predsjednik Društva za robotiku BiH, predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, delegat u Saveznoj skupštini Jugoslavije i predsjednik Vijeća za nauku BiH.

Kao profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu učestvovao je u obrazovanju 40 generacija, što je više od 16.500 studenata. Autor je brojnih naučnih publikacija i knjiga te učesnik u velikom broju naučno-istraživačkih projekata.