Hoće li Senat Univerziteta u Bihaću na sjednici zakazanoj u četvrtak napraviti presedan i bezobrazno prekršiti Statut Univerziteta?

Portal USN.ba od svog osnivanja pomno prati rad institucije koja je najvažnija za razvoj i napredak Krajine. Analizirajući eksploziju u razvoju pojedinih zemalja, jasno je vidljivo da se isto dogodilo 15-20 godina nakon što su države napravile zaokret u obrazovnom sistemu, te proizvodeći kvalitetne i sposobne kadrove postavili državu i društvo na vrhunske temelje koji rezultiraju najvišim ekonomskim rastom u svijetu u proteklim godinama (Turska i Malezija).

Prije skoro 20 godina, osnovan je Univerzitet u Bihaću i baš toliko vremena je prošlo da danas osjetimo kvalitet prozvedenih kadrova i rast društva po svim standardima. Međutim, kadrovi proizvedeni na Univerzitetu u Bihaću će po svemu sudeći dovesti ovu instituciju do momenta samouništenja kao u knjizi “Sto godina samoće” nobelovca Gabriela Garcíe Márqueza.

Računajući na činjenicu da oni koji upravljaju u Upravnom odboru i Senatu u većini slučajeva nije zavirila u pomenuto štivo, pojasnit ćemo paralelu “Sto godina samoće” i Univerziteta, razlog samouništenja u romanu je incest, dok će razlog samouništenja Univerziteta sa ogromnim društvenim posljedicama biti nepotizam, mito i korupcija.

Naime, prema informacijama sa kojima raspolaže USN.ba, za četvrtak 08. decembra je zakazana osma redovna sjednica Senata u Bihaću sa početkom u 10 sati. Nakon što smo dobili dnevni red i poziv za prošlu sjednicu, kao što je rekator Islamović Fadil i obećao, za ovu najavljenu sjednicu nismo dobili poziv. Ne ulazeći u razloge, nadamo se da Senat nema namjeru da bilo šta sakrije, vjerujemo u njihov transparentan rad i društveno koristan bez nepotizma i upošljavanja i pogodovanja najužim članovima familije.

Iste informacije portal USN.ba vode do činjenice da je za ovu sjednicu pripremljen presedan i bezobrazno kršenje članova 61. i 206. Statuta Univerziteta u Bihaću koji nedvosmisleno uređuje izbor u zvanje asistenata na Univerzitetu. Naime, vršioc dužnosti dekana Biotehničkog fakulteta Vilić Husein je nepoštivajući kolege i odluke koje donosi “njegovo” Nastavno-naučno vijeće Senatu poslao neusvojen prijedlog, računajući na nesposobnost, podmitljivost ili šta već svih članova Senata. Razlog zašto navedeni prijedlog izvještaja nije dobio podršku je također kršenje Statuta, s obzirom da su potpisnici prijedloga prekršili član 194. stav 3 Statuta Univerziteta u Bihaću.

Senat i njegova 22 člana na volikom su testu (sastav Senata objavljen na službenoj web starnici Univerziteta):

1. prof. dr. Fadil Islamović, rektor, predsjednik Senata
2. doc. dr. Bahrudin Hrnjica, v.d. prorektor za nastavu i studentska pitanja
3. prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić, v.d. prorektor za finansije
4. prof. dr. Amela Čolić, v.d. prorektor za naučno-istraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju
5. doc. dr. Mirela Kljajić Dervić, v.d. dekan Ekonomskog fakulteta
6. doc. dr. Husein Vilić, v.d. dekan Biotehničkog fakulteta
7. doc. dr. Vildana Pečenković, v.d. dekan Pedagoškog fakulteta
8. prof. dr. Fuad Sedić, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta
9. doc. dr. Aida Husetić, v.d. dekan Tehničkog fakulteta
10. prof. dr. Azra Bećiraj, v.d. dekan Visoke zdravstvene škole
11. prof. dr. Suad Hamzabegović, v.d. dekan Pravnog fakulteta
12. prof. dr. Meho Čaušević, Pedagoški fakultet
13. doc. dr. Jasmin Toromanović, Visoka zdravstvena škola
14. prof. dr. Sulejman Topoljak, Islamski pedagoški fakultet
15. prof. dr. Atif Hodžić, Tehnički fakultet
16. prof. dr. Nevzet Veladžić, Pravni fakultet
17. prof. dr. Refik Šahinović, Biotehnički fakultet
18. mr. sc. Damir Hodžić, Tehnički fakultet
19. Amel Toroman, Tehnički fakultet
20. Amir Makić, student II ciklusa
21. Dino Felić, student I ciklusa
22. Enis Čelebić, student I ciklusa

Ono što je posebno pohvalno za Senat Univerziteta u Bihaću da će nakon mjesec dana od isteka zakonskog roka da se usvoje izmjene Statuta Univerziteta u skladu sa izmijenjenim Zakonom o Univerzitetu ipak razmatrati izmjene. Tri zakonska mjeseca im bude malo?