Potpisan ugovor za projekat “Izgradnja centralnog grijanja u PŠ Veliki Badić”

Dana 30.11.2016.godine u sali za sjednice Vlade Unsko-sanskog kantona održano je zajedničko potpisivanje Ugovora o sufinanciranju projekata iz ekoloških naknada za 2016.godinu između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i javnih preduzeća, javnih ustanova, privrednih društava i nevladinih organizacija sa područja Unsko-sanskog kantona.

Ukupno je potpisano 26 Ugovora o dodjeli sredstava iz ekoloških naknada za 2016.godinu, a ukupna vrijednost Ugovora je 353.793,50 KM,  koji se odnose na implementaciju projekata kojima su javna preduzeća, javne ustanove, privredna društva i nevladine organizacije aplicirale za dodjelu sredstava iz ekoloških naknada u 2016.godini.

Ugovori o sufinanciranju projekata iz ekoloških naknada potpisani su za projekte iz oblasti zaštite okoliša u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada Ministarstva za 2016.godinu i Programom raspodjele namjenskih sredstava iz ekoloških naknada Ministarstva za 2016.godinu.

Među 26 ugovora našao se i  ugovor za projekat “Izgradnja centralnog grijanja u PŠ Veliki Badić” koju je potpisala direktorica Dajra Zjakić. Oglasila se putem svog FB profila:

“Ovo je oproštajna grijna sezona sa starim pećima “limenkama” i “bubnjarama”. Cilj projekta je poboljšanje energetske efikasnosti objekta uvođenjem sistema centralnog grijanja na bio-masu (pellet). Naši učenici neće više biti izloženi stalnoj opasnosti od povređivanja, tj. opekotina, a prostorije će biti prozračne i ugodne za izvođenje nastave. Hvala Ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a što je prepoznalo vrijednost ovog projekta i odobrilo sredstva za njegovu realizaciju!”