DA LI SE KRAJINOM MOŽE UPRAVLJATI IZ SARAJEVA?

Nakon izbora Šemsudina Dedića za predsjednika krajiške SDA, početkom ove godine, pred njim su tada bila dva teška zadatka: prvi uvesti u izvršnu vlast SBB i drugi zadatak, možda i važniji, prevazilaženje podijeljenosti unutar same SDA. On je isticao važnost angažmana svih kadrova SDA na poboljšanju ukupne situacije  u Krajini, ali je zaboravio kazati da će se Krajinom pokušati upravljati iz Sarajeva.

U vezi prvog zadatka on je tada izjavio slijedeće: Naši koalicioni partneri na višim nivoima vlasti su A-SDA i SBB. Ovdje u Krajini trebam sjesti s ljudima i vidjeti kakav je stav svih stranaka. Tu priču moramo ozbiljno otvoriti. Vjerujem da možemo napraviti kvalitetan dogovor. A u vezi drugog zadatka je kazao slijedeće: “Podjele u stranci nam ne trebaju. Ja shvatam da ima mnogo ambicioznih pojedinaca koji su često i u pravu, a stranka im ne omogućava da kao različiti napreduju. Moramo podsticati pojedince i maksimalno otvoriti stranku za mlade i  stručne ljude. Na taj način dugoročno nećemo imati problema sa podjelama u stranci. Naše nesuglasice moramo rješavati dijalogom i moramo biti potpuno transparentni”.

Za problem koji je postao aktuelan nakon što su pojedini skupštinski poslanici SDA oborili zahtjev za kreditno zaduženje kojim bi se ojačali projekti A SDA, Šemso je tada kazao da “poslanici moraju imati pravo da misle i svojom glavom”. Međutim, kada su par mjeseci kasnije poslanici SDA u Skupštini USK-a, misleći svojom glavom, izvršili rekonstrukciju Vlade USK-a, u skladu sa odlukama Predsjedništva SDA o partnerskim odnosima sa ASDA i SBB, Šemsu se nije dopalo što su oni mislili svojom glavom. Zato je sazvao Kantonalni odbor, koji se ogradio od postupaka nosilaca zakonodavne vlasti Unsko-sanskog kantona.

Na pitanje hoće li moći stizati obavljati sve zadatke koje nosi nova dužnost, s obzirom na to da je i federalni ministar poljoprivrede, Šemso je tada kazao da to neće biti problem, te naglasio slijedeće: “Problem je što je do sada u USK-u bila praksa da, ako se hoćete riješiti nekog kadra, pošaljete ga u Sarajevo, ali istina je da nama što više ljudi u Sarajevu treba i Krajišnici moraju biti spremni ići na posao u glavni grad” .

I ovu ideju je Šemso pokušao pretočiti u djelo. Krajišnici koji su po bilo kom osnovu angažirani u Sarajevu, na čelu sa Šemsom pokušavaju upravljati Krajinom iz Sarajeva. Tako se sjednice kantonalnih odbora samo formalno održavaju u Krajini, i to isključivo vikendom kada navedeni Krajišnici navraćaju u Krajinu, a prave odluke ukivaju na okupljanjima u restoranima BBI u Sarajevu, ili kod Zukića i Sarajlića, uz kahvu i po koji slatki zalogajčić.

Tako se otvorio put za  „istaknute“ kadrove krajiške SDA ( koji su zahvaljujući čudnom spletu okolnosti iz zadnjih izbili u prve političke redove), da krenu u akciju, zaboravljajući činjenicu da je Krajinom uvijek teško bilo upravljati iz Sarajeva, pogotovo ako se to radi preko Amira Zukića i Asima Sarajlića, čiji je imidž u javnosti odavno vrlo negativan.