REDŽO KURBEGOVIĆ ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA

Danas je u nastavku konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Sanski Most danas je izvršeno imenovanje zamjenika predsjedavajućeg ovog zakonodavnog organa, a na ovu funkciju imenovan je Redžo Kurbegović,

kandidat Saveza za bolju budućnost. Podsjećamo, u prvom dijelu konstituirajuće sjednice koja je održana prije dvije sedmice, za predsjedavajuću Općinskog vijeća za ovaj mandatni period imenovana je Desanka Miljević, dok je mjesto zamjenika ostalo upraženo. U međuvremenu, u skladu sa koalicionim dogovorom SBB je dostavio svoj prijedlog kandidata za zamjenika predsjedavajućeg, te je većinom vijećničkih glasova na ovu poziciju izabran Redžo Kurbegović.

Na ovaj način potvrđena je vladajuća većina u Općinskom vijeću Sanski Most, odnosno koalicija između SDA, SBB i DNS koju čini 18 vijećnika, dok će opozicioni blok u ovom mandatnom periodu činiti 13 vijećnika iz SDP-a, DF-a, A-SDA, Stranke za BiH i Naše stranke. Na današnjoj sjednici izvršeno je i imenovanje Statutarno-pravne i Komisije za Budžet, finansije, ekonomska pitanja i razvoj, a preostale komisije imenonovaće se na nekoj od narednih sjednica vijeća. Imenovanjem novog rukovodstva, te pomenutih komisija, ispunjeni su preduslovi za početak rada vijeća, odnosno sazivanje prve radne sjednice u novom sazivu.

Prema odluci Kolegija, prva radna sjednica je planirana da se održi u naredni petak 02. decembra, na kojoj će se razmatrati rebalans budžeta, kao i izvještaj o izvršenju budžetskih prihoda i rashoda za prvih devet mjeseci 2016. godine.