Sjednica Vlade USK: Utvrđena visina premije za 2017. godinu

U Bihaću 24.11.2016. godine  zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Premijer Husein Rošić i resorni ministri utvrdili su Nacrt Programa rada Vlade Unsko-sanskog kantona za 2017 . godinu.

Godišnji program rada Vlade sadrži najznačajnije zadatke koje izvršna vlast Kantona treba da izvrši u toku godine, nosioce pripreme materijala i rokove u kojima će se pojedina pitanja razmatrati.

S obzirom da Bosna i Hercegovina nastavlja svoj evropski put, te se očekuje prosljeđivanje posljednjeg Upitnika, formalnog dokumenta kojim će biti procijenjena spremnost države za dodjelu statusa kandidata EU, sve institucije Bosne i Hercegovine će biti uključene u izradu odgovora, pa tako i Vlada Unsko-sanskog kantona. S obzirom da se ove aktivnosti očekuju krajem tekuće i početkom 2017. godine, Vlada Unsko-sanskog kantona već poduzima potrebne aktivnosti, tako da je uspostavljen sistem koordinacije izrade odgovora na Upitnik Europske komisije na razini Vlade Unsko-sanskog kantona. Također, Vlada Unsko-sanskog kantona će i u 2017. godini nastaviti sa programskim aktivnostima planiranim u Akcionom planu Vlade Unsko-sanskog kantona za realizaciju Reformske agende Bosne i Hercegovine za period 2015.-2018. godina.

Aktivnosti Vlade Kantona u ovom programskom periodu bit će usmjerene i na: stabilizaciju budžeta kroz smanjenje budžetske potrošnje, kao i poduzimanje aktivnosti za povećanje budžetskih prihoda, mjere restrikcije i uštede javne potrošnje kako bi se stvorili uslovi za unaprjeđenje privednog razvoja Unsko-sanskog kantona, odnosno na to da se od ,,sanacionog” budžeta krene prema ,,razvojnom”; reformu javne uprave u cilju postizanja modernije, kompetentnije, transparentnije, efikasnije, ekonomičnije i odgovornije javne uprave koja će biti spremna odgovoriti izazovima koje sa sobom nosi proces EU integracija; prevenciju i borbu protiv korupcije; reformu zdravstva i rješavanje nagomilanih problema u ovoj oblasti ( rješavanje problema Kantonalne bolnice, projekat rekonstrukcije objekta Lječilišta Gata…); povećanje sigumosti građana (kroz materijalno-tehničko opremanje Ministarstva unutrašnjih poslova); aktivnosti na smanjenju trenutno visokog postotka nezaposlenosti otvaranjem novih radnih mjesta – ulaganjem u razvoj malih i srednjih poduzeća; aktivnosti na privlačenju stranog kapitala, odnosno stranih ulaganja u privredni razvoj Unsko-sanskog kantona; aktivnosti na uređenju obrazovnog sistema u cilju njegove povezanosti sa tržištem rada kao i stvaranje boljih uvjeta rada i školovanja kroz rekonstrukciju školskih objekata; otvaranje prerađivačkih kapaciteta u saradnji sa privatnim sektorom; izradu programa zapošljavanja pripadnika boračkih populacija; uspostavljanje novog modela saradnje sa nevladinim sektorom…

Vlada Unsko-sanskog kantona će realizaciju ovih i ostalih programskih aktivnosti raditi poštujući načela transparentnosti u radu, timskog rada Vlade i Skupštine Kantona, profesionalizma i istrajnosti te socijalne osjetljivosti, pravednosti i odgovomosti, istaknuto je prilikom utvrđivanja Nacrta Programa rada Vlade USK za narednu godinu.

Na 29. sjednici, razmatran je i izvještaj o radu Komisije za program javnih investicija. Kantoni su dužni da donesu svoj Program javnih investicija u koji su uključeni projekti općina, grada, ministarstava i svih kantonalnih institucija. Propisano je da ukupna minimalna vrijednost projekta koji se kandiduje u program javnih investicija Federacije BiH 1.000.000 KM, a minimalna ukupna vrijednost projekta koji se kandiduje u Program javnih investicija Unsko-sanskog kantona 500.000 KM, dok je minimalna vrijednost za projekte na gradskom i općinskom nivou za Program javnih investicija Unsko-sanskog kantona 100.000 KM.

Program javnih investicija USK morao je biti ponovo razmotren s obzirom da je Vladi F BiH prošle godine dostavljeno iz kantonalnog Ministarstva privrede 30 projekata a za koje nije postojala Odluka i saglasnost Vlade, te je produžen rok aktualnoj Vladi USK da svoju bazu projekata od javnog interesa uskladi sa kriterijima i kandiduje kvalitetne programe u Program javnih investicija.

Na prijedlog Jasmina Burnića, ministra za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Vlada je danas usvojila Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 2012. do 2032.godine te prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška namjenskih sredstava od ekoloških naknada.

Skupštini na razmatranje upućen je prijedlog odluke o visini premije za 2017. godinu, u iznosu od 20 KM po osiguranom licu zavoda zdravstvenog osiguranja USK.